[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

”Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: ’Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä’. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: ’Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni’” (Ps. 2:1−6)

President Trump, thank you

The words every supporter of Israel must say to the President of the United States, Donald Trump are a sincere Thank You. 

Thank You President Trump for your announcement recognizing Jerusalem as the capital of Israel. Thank you for doing the right thing in announcing that the U.S. Embassy will – as it should be – relocated to Jerusalem. 

YK:n äänestys New Yorkissa Jerusalemin tulevaisuudesta

YK:n yleiskokous äänesti torstaina 21.12.2017. muutamien arabimaiden laatimasta luonnoksesta, jolla pyritään mitätöimään presidentti Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pää-kaupunkina ja kehotetaan jäsenmaita kieltäytymään muuttamaan lähetystöjään Jerusalemiin, eli mitätöimään Trumpin Israelin pääkaupunkia koskevat antamat lausunnot.

Israelin pääministeri Netanyahu totesi: "Israel hylkää täydellisesti tämän naurettavan päätöslauselman, Jerusalem on pääkaupunkimme, aina on ollut ja tulee aina olemaan. Arvostan tosiasiaa, että kasvava joukko kansoja kieltäytyi osallistumasta tähän absurdiin teatteriin". Hän antoi kiitosta samalla "presidentti Tumpille ja lähettiläs Haleylle heidän horjumattomasta tuestaan Israelille ja totuudelle".
Israelin ulkoministeriön tiedottaja Emmanuel Nachshon sanoi Yhdysvaltoja tuomitsevien maiden määrän pudonneen ja sitä kannattavien määrän nousun merkittäväksi. "Äänestys osoitti, ettei koko maailma halua osallistua tähän ilveilyyn".

Sofarin ääni

Musiikki ei ole vain säveliä, harmoniaa ja juoksutuksia. Se on ennen kaikkea kuvia, vaikutelmia ja ilmoituksia. Sofarista lähtevä ääni on ihmeellinen. Se herättää mielessämme jotakin merkittävää, syvän kunnioituksen Luojaa kohtaan. Se sitoo yhteen tuhannet vuodet, ajasta ikuisuuteen. Sofar on musiikillista kuvakieltä.

Isämme kuulivat sofarin äänen ensimmäistä kertaa sen soidessa taivasta Siinain erämaassa. Tämä ihmeellinen ääni on siitä lähtien seurannut Israelia sen hajaannuksen aikana. Juutalaiset ovat 3000 vuoden ajan puhaltaneet uhrieläimen sarveen synagogissa ympäri maailman noudattaessaan Jumalan käskyä juhlia pasuunajuhlaa, jom teru'aa.

1. Moos. 4:n mukaan kannelta ja huilua soittavien kantaisä on Juubal, Lemikin poika, Metusaelin poika, Mehujaelin poika, Iiradin poika, Hanokin poika, Kainin poika, Adamin poika. Niistä ajoista lähtien hänen lahjakkaat jälkeläisensä ovat luoneet monenlaisia soittimia. Tuhansien vuosien ajan taitavat käsityöläiset ovat etsineet Edenin puutarhan kadotettua harmoniaa kehittämällä soittimiaan yhä paremmiksi ja monimutkaisemmiksi. Teknologia ja materiaalit muuttuivat, ja jopa sähkö otettiin käyttöön.

Sofar on yhä samanlainen, kuin millaisena Abraham sen näki. Sillä on yhä sama muoto ja sama läpitunkeva ääni, joka kutsuu vieläkin ja julistaa hyvää uutista. Raamatusta ei kuitenkaan löydä soitinta nimeltä ”sofar”. Useimmiten se on käännetty sanoilla ”pasuuna” tai ”torvi”. Silloin ei tehdä eroa hopeatorvien ja uhrieläimen sarven välillä. Hepreankielisessä alkutekstissä torvi on chatsotsra ja uhrieläimen sarvi on shofar. Sofarilla ja hopeatorvella on samantyyppinen luonne, joka ilmenee näiden puhallinsoitinten äänessä. Ääni oli hetki sitten ilmaa puhaltajan keuhkoissa, mutta äänenä se ilmaisee hänen tunteitaan ja ajatuksiaan. Niiden erot ovat kuitenkin yhtäläisyyksiä tärkeämpiä.

Hopeatorvet ovat ihmisten työtä. Jumala sanoi Moosekselle jakeessa 4. Moos. 10:2 ”Tee itsellesi kaksi hopeatorvea, tee ne kohotakoista tekoa...” Sofar on alkuperältään puhdas, sillä se on otettu puhtaasta polttouhrieläimestä, joka kuuluu täysin Herralle. Hopea tarvitsee sen sijaan sulatusta ja puhdistusta. Vasta sitten siitä tulee puhdas ja täydellinen. Seistäkseen Kaikkivaltiaan edessä ihmisen täytyy puhdistautua hopeatorven tavoin. Hopeatorvi edustaa ihmistä Luojansa edessä.

Jumalaa edustava soitin on ilman muuta sofar. Luoja puhuu kansalleen sofarin äänen kautta, toisin sanoen uhrin kautta, sillä sofar on uhrieläimen sarvi. Kirjoituksissa ”sofarin ääni” on aina yksikössä, mikä viittaa yhteen ainoaan Luojaan. Sofarin ääni on yksikössä soittajien määrästä riippumatta, kol ha-shofar. Sofarin edessä on määräinen artikkeli ha. Se viittaa ainutlaatuiseen soittimeen, joka kuuluu taivaasta, ha-shofar. Sofar-sanaa käytetään yksikössä, mutta sana hopeatorvet chatsotsrot, on aina monikossa.

Heprealaisessa alkutekstissä sofaria kutsutaan kolmella eri nimellä: keren, shofar ja jovel. Näistä shofar on yleisin, mutta tietyissä tilanteissa siitä käytetään eri nimeä, jotta sen tietty ominaisuus ja sanoma tulisi esiin. Kun kaksi tai kolme sofarin nimeä esiintyy samassa kohdassa, kyseessä on yliluonnollinen, monitahoinen prosessi, jossa kullakin nimellä on oma päämääränsä, vaikka ne toimivatkin harmonisesti yhdessä.

Lue lisää:

SEINÄKALENTERI Israelin juhlat ja lukujaksot 2019

Tilaa tästä>>>

Peeter Võsu ja Lydia Hõbesalu

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Jerusalemin yhdistymisestä.

Katso ohjelma 1/2 TV7...

Temppelivuorella Jerusalemissa on ollut temppeli kuningas Salomonista lähtien.

Katso ohjelma 2/2 TV7...

Israelin matkailu historialliseen ennätykseen

349,000 matkailijaa vieraili huhtikuussa 2017 Israelissa joka lukema on kaikkien aikojen suurin turistimäärä kuukaudessa sitten Israelin valtion perustamisen vuonna 1948. Huhtikuun lukema oli myös vuodentakaista vastaavaa liki 40 % suurempi.

Tammikuusta 2017 lukien matkailu on tuonut NIS 6 miljardia Israelin talouteen neljän kuukauden matkailijamäärän yllettyä 1,09 miljoonaan turistiin jossa määrässä vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan kasvua 28%.

Matkailu on talouden kasvun merkittävä moottori ja uudet alan ennätykset ovat mahdollistuneet sekä kasvaneiden markkinointibudjettien ja Israelin muutetun kansainvälisen markkinointistrategian ansiosta.

Huhtikuun tulijoista 309 000 saapui lentoteitse (kasvua 36% vs 4/2016 ja 13% vs. 4/2015). Maanteitse saapujia oli 40 000 (kasvua 56% vs. 4/2016 ja 22% vs. 4/2015) ja näistä 34 000 tuli Jordanian ja 6 000 Egyptin kautta. Lisäksi huhtikuussa 2017 päiväkävijöitä oli 24 000.

Lähde: GPONews/Ministry of Tourism, Ariel

Yhdysvallat ja Israel eroavat Unescosta

Yhdysvallat on päättänyt erota YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestöstä Unescosta. Ero astuu voimaan vuoden 2018 lopussa. Myös Israel on ilmoittanut erostaan.

Yhdysvallat lopetti Unescon rahoittamisen 2011, kun se hyväksyi Palestiinan jäsenekseen, vaikka se ei ole valtio. Yhdysvaltain ulkoministeriö tiedotti päätöksen taustalla olevan Unescon anti-israelilainen puolueellisuus. Unescon päätöslauselmat ovat poliittisia ja Israel-vastaisia.

Esimerkiksi 2009-2014 aikana Unesco teki 46 Israelin vastaista päätöslauselmaa. Tuona aikana Syyrian vastaisia päätöslauselmia tehtiin yksi. Irania, Sudania, Pohjois-Koreaa, tai mitään muuta maata vastaan ei tehty yhtään päätöslauselmaa.

Unesco on tehnyt vuosittain noin kymmenen Israel-vastaista päätöslauselmaa. Vuoden 2014 jälkeen tehtyjen muiden päätösten lisäksi 18.10.2016 Unesco teki päätöksen, joka kielsi juutalaisten kaikki yhteydet Temppelivuoreen ja Länsimuuriin. Temppelivuori poistettiin maailmanperintökomitean listoilta, ja alueesta sai käyttää ainoastaan muslimien myöhemmin omaksumaa nimitystä Al-haram al-Sharif.

Päätöslauselmassa todetaan myös se, minkä Unesco päätti jo vuonna 2010, että Patriarkkain mausoleumi Hebronissa ja Raakelin hautakammio Betlehemissä ovat myös moskeijoita.

Heinäkuussa 2017 Unesco antoi päätöslauselman, jonka mukaan Hebron muutetaan yksinomaan palestiinalaiseksi maailmanperintökohteeksi ilman mitään kytkentöjä juutalaiseen historiaan. Juutalaisille pyhistä patriarkkojen haudoista huolimatta Hebron tunnustettiin vain palestiinalaisten ja muslimien kulttuuriperinnöksi. Hebron on myös kristittyjen kulttuuriperintöä Vanhan testamentin kohteena.

Temppelivuori-äänestyksessä Suomi jätti äänestämättä, minkä uskotaan toistuneen Hebronia koskevassa salaisessa äänestyksessä.

Päätökset ovat ristiriidassa molempien kohteiden historiallisten ja arkeologisten tosiasioiden kanssa.

Suomen osallisuus Unescon maailmanperintökomiteassa on ulkoministeriön ohjaamaa. Päätöksistä eivät vastaa Suomessa asiantuntijat, kuten ei Unescon oma kulttuuriperintöpaikkoihin erikoistunut järjestö Icomoskaan. Icomos oli antanut Jerusalemin Temppelivuoresta ja Hebronista asiantuntijoidensa tekemät tieteelliset suositukset maailmanperintökomitealle, mutta Unesco, kuten ei Suomen ulkoministeriökään, halunnut ottaa huomioon asiantuntijaraportteja.

Viimeisin Israelille raskas, sen kantaisiä koskeva Hebronin päätös, tehtiin Krakovassa, jonka läheisyydessä sijaitsee Auschwitz-Birkenaun keskitysleiri.

Lähteet: UN Watch, Icomos, Israel-tieto yhdistys ry

YK:n avoin myönnytyspolitiikka muslimeille kieltää juutalaisten siteet Temppelivuoreen

YK:n instittuutioiden politisoitumien jatkuu ja vihantunne on rakentumassa juutalaisten ja kristittyjen parissa, jotka kannattavat Israelia viimeisessä Israelin vastaisessa päätöslauselmassa. UNESCO:n hallitus äänesti Pariisissa 18.10.2016  ja kielsi kaikki juutalaisten yhteydet Temppelivuoreen ja Länsimuuriin. Kohteista käytettiin musliminimiä ja syytettiin Israelia miehitysvallaksi, joka käyttää äärioikeistolaisia aineksia viattomien muslimien alistamiseksi.

UNESCO:n päätöslauselmassa todetaan myös, että Patriarkkain mausoleumi Hebronissa ja Raakelin hautakammio Betlehemissä ovat myös moskeijoita. Arabimuslimien päätös rikkoo räikeästi niiden historiallisia ja arkeologisia tosiasioita.

Abba Eban totesi arabimuslimien tavasta äänestää historiallisista tosiasioista: "Arabit pystyvät haalimaan enemmistön YK:ssa päättääkseen, että aurinko nousee lännestä", ei ole maailmanjärjestön arvon mukaista. Kysymys onkin siitä, miten saada länsimaat seisomaan omien arvojensa ja kulttuurinsa takana islamistien pyrkiessä korvaamaan ne omilla keskiaikaa edeltäneillä arvoillaan ja kulttuurillaan.

UNESCO:n pääsihteeri Irina Bokova ilmoitti vastustavansa päätöslauselmaa saaden tappouhkauksia, minkä johdosta hänen turvallisuusjärjestelyjään vahvistettiin.

Päätöslauselmassa vaaditaan Israelia tekemään tarvittavat toimet estääkseen provosoivat loukkaukset Al-Aksa moskeijan ja Haram Al-Sharifin pyhyyttä ja kunniaa vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 24 -6, muut 26 maata pidättäytyivät äänestämästä. Kuusi vastaan äänestänyttä maata olivat: USA, Saksa, Hollanti, Liettua ja Viro.

Jerusalemin pormestari Nir Barkat kyselee: Voisiko UNESCO samalla tavoin äänestyksellä kieltää roomalaiskatolisen kirkon oikeudet Vatikaaniin, tai muslimien oikeudet Mekkaan? UNESCO:n päätös kieltää juutalaisten siteet Länsimuuriin osoittaa sen menettäneen kaiken yhteytensä tosiasioihin".

Pääministeri Netanyahu kirjoitti FB:n sivullaan UNESCO:n alustavasta 13.10. päätöksestä: "Väittää, ettei juutalaisilla ole mitään sidettä Temppelivuoreen, on sama kuin väittää, ettei Kiinalla on sidettä Kiinan Suureen Muuriin, tai ettei Egyptillä ole mitään siteitä pyramideihin".

Gatestone Instituutin artikkelin kirjoittaja Shosanna Bryen toteaa, että lopullinen äänestys PA:n arabien tukemassa päätöslauselmassa näyttää selvästi olevan seurausta laajennushaluisten jihadia kannattavien OIC:n jäsenmaitten pyrkimyksistä, jotka sponsoroivat sen: Algeria, Egypti, Libanon, Marokko, Oman, Qatar ja Sudan. OIC on voimakas Islamilainen yhteis-toimintajärjestö, joka valvoo 57 muslimimaan blokkia YK:ssa. Bryen toteaa äänestystulosta analysoidessaan, että äänestyksestä pidättyneitten Euroopan maiden Italia, Ranska, Kreikka ja Ruotsi äänestykseen vaikutti muslimien hallitsematon muuttovirta Eurooppaan. 

Jotkut analyytikot näkevät hopeareunuksen päätöksessä siinä, että enemmän maita pidättyi äänestämästä kuin sitä tukevia, mutta se osoittaa samalla muutamien keskeisten EU-maiden avoimen myönnytyspolitiikan pelätessään niihin muuttaneitten muslimien väkivaltaista reaktiota.

Israelupdate

MEOTTI: Muuttakaa maailman ihmemaahan, Israeliin!

Israel kirjoittaa uutta luetteloa ja laatii karttaa Israelin tukijoista ja vihollisista lisäten yhä uusia nimiä ensimmäiseen osioon. Nousevia taloudellisia yhteyksiä solmitaan taloudellisiin suurmaihin kuten Kiina, Venäjä, Etelä-Korea, Singapore ja Intia. Yhteistyö kasva Kreikan ja Kyproksen kanssa. Suhteita normalisoidaan Turkin kanssa. Uusia liittosuhteita solmitaan kymmenien Afrikan maitten kanssa: Etiopia, Uganda Ruanda, Kenya, Tanzania, Guinea, Chad, Etelä Sudan, Zambia ja Norsunluurannikko. Vain viisi maata voidaan enää huomioita, jotka avoimesti hyökkäävät Israelia vastaan: Iran, Irak, Syyria, Afganistan ja Pohjois-Korea, ja joista vain listan ensimmäinen Iran voi todella uhata juutalaista valtiota.

Israel on yksi menestyksellisin taloudellinen vakauttaja modernissa historiassa, huomioidaan yrittäjien paratiisina heti Silicon laakson jälkeen. Se on myös paratiisi veden puhdistuksen, lääkintä-tieteellisten keksintöjen alueilla. On hämmästyttävää, että maa, jota 15.toukokuuta 1948 ympäröivät absurdit rajat ja vihamieliset naapurit, pystyi vapauttamaan Negevin, rakensi teollisuuden, pystytti tieteellisiä laboratorioita ja modernisoi autiomaan. Israel kehitti sosiaalisen yhteiskuntajärjestelmän kibbutsit kauan ennen NL:n kollektiivitiloja, joista tuli Israelin yhteiskuntajärjestelmän selkäranka. Sosiaalisesta valtiosta on kehittynyt länsimaistunut valtio, jonka asukkaitten valtaosa nauttii suhteellisen korkeasta elintasosta, ollen maailman 10 kehittyneimmän maan joukossa.

Israel on sotilaallinen suurvaltana, joka pysäytti III intifadan alkuunsa, rauhoitti Gazan rajan kuten myös pohjoisrajat 10 vuodeksi. Israelia voidaan pitää myös modernin siirtolaisuuden esikuvana, se sulautti yhteiskuntaansa juutalaispakolaiset Euroopan itäosista, NL:sta, islamin maista ja lukuisista maista ympäri maailmaa, jonne heidät oli karkotettu, joissa demokratia ja lainkuuliaisuus olivat ja ovat edelleen tuntemattomia kehittäen oman tasavertaisuuteen perustuvan yhteis-kuntansa sulauttaen toisiinsa Saksan juutalaiset, sekulaarin ja positiivisen filosofian ja Marokon kirjoitustaidottomat juutalaiset.

Syntyvyys on Israelissa korkein teollisissa maissa ja nousee edelleen arabien laskiessa. 95 % Israelin arabeista osaa lukea ja kirjoittaa, korkein määrä kaikkialla arabi- ja Lähi-Idän maissa. Lyhyesti sanoen: Israel kehitti ainutlaatuisen kulttuurinsa, jota kelpaa tutkia, seurata ja toteuttaa valopilkkuna maailman kaaoksessa.


Italialinen journalisti Giullo Meotti

Uudet ruokaohjeet:

TSORBA - lihaklimppikeitto viidelle
MAKARONIKUGEN, vuoka 23*23cm
GOLDYOICH - kultainen kanakeitto kahdeksalle
SCHAV - suolaheinä tai pinaattikeitto, kahdeksalle
MUNAKOISO -ALKUPALA
GEHACTE HERING - silliä kermakastikkeessa kymmenelle
SINIJEH kuudelle
VASIKANSORKKA-ALADOBI kahdeksalle
JEMENILÄINEN YRTTIKASTIKE ZHUG, 2,15 dl
TÄYTETTY PÄÄSIÄISLAMMAS PAAHTOPAISTIN TAPAAN kahdeksalle
KANAA INTIALAISEEN TAPAAN neljälle
HEDELMÄISET LAMPAANLEIKKEET kahdeksalle
ARTIKSOKKAA JUUTALAISEEN TAPAAN kuudelle
FALAFEL -PULLAT, 30 kpl

Nappaa kosher ruokaohjeet tästä

Juutalaiset palaamassa luvattuun maahan

Maailman on korkea aika hyväksyä, että juutalaiset ovat kahden tuhannen vuoden jälkeen palaamassa luvattuun maahansa, jossa he muinoin asuivat kukoistavana kuningaskuntana vuosisatojen ajan, ennen kuin roomalaiset hajottivat heidät kaikkiin maailman tuuliin. Maailman kello osoittaa nyt uuden aikakauden alkamista, jossa juutalaisilla tulee olemaan elintärkeä osa.

Juutalaisten vuosisatojen ajan tukahdutettu innovaatio ja uuden luomisen kyky ovat nyt omassa maassaan puhjenneet kukkaan, jonka hedelmiä maailman kansat voivat nauttia omaksi hyvinvoinnikseen. Tämän kaiken he ovat tehneet luottaen esi-isiensä Jumalaan, joka ei ole vain muinaisiin tarinoihin perustunut muisto menneistä ajoista, jolloin Hän puuttui henkilökohtaisesti omaisuuskansansa kohtaloihin. Hän ei ole vain Abrahamin Jumala, vaan Isakin Jumala, Jakobin Jumala, ja jokaisen ihmisen Jumala, joka haluaa turvautua Hänen tahtoonsa ja noudattaa Hänen käskyjään.

Tämä läksy ei ole vielä uponnut maailman johtajien päähän, eikä myöskään Israelin johtajien epäuskoisiin kallioihin peläten jättiläisten tuhoavan heidät.

Gavriel Eskel

AURINKOA, MERTA JA HIEKKARANTOJA ISRAELIN LOMAPARATIISISSA

Rakastettu israelilainen lomakohde Eilat ilahduttaa auringonpalvojia keskimäärin 360 aurinkoisella päivällä vuodessa. Mutta eivät Eilatin nähtävyydet pelkkään aurinkoon lopu – tässä monitahoisessa kaupungissa voit myös muun muassa silitellä kameleita ja delfiinejä sekä nauttia vilkkaasta yöelämästä. 

Eilat on myös erinomainen kohde vedenalaisiin seikkailuihin, sillä kaupungin rannikkoa koralliriuttoineen pidetään yhtenä maailman parhaista sukelluspaikoista. Jos kuitenkin viihdyt paremmin kuivin jaloin, voit ihailla vesipetoja myös vedenalaisessa observatoriossa.

Lentoasema sijaitsee noin 60 km Eilatin keskustasta pohjoiseen. Egged-yhtiön linja 282 kuljettaa matkustajia suoraan Ovdan lentoasemalta keskeisiin kohteisiin Eilatissa.

Finnair lentää suoraan Helsingistä Eilatiin 2.11.2016–22.3.2017.

Shimon Peres 1923–2016, 93 vuotta

Israelin valtion perustajiin kuuluva, 48 vuotta kansanedustajana sekä pääministerinä ja presidenttinä palvellut Shimon Peres hauadttiin perjantaina 30.9.2016. Peres tunnetaan Israelissa Oslon sopimusten ja rauhanprosessin keskeisenä henkilönä, jota rakastettiin ja vihattiin. Hänen, Israelin valtion kannalta, tärkeimmät saavutukset koskivat maan turvallisuuspolitiikan luomista ja armeijan perustamista kansan-armeijan periaatteen mukaan. Hän oli luomassa myös maan salaista ydintutkimusta ja sen kehittämistä nykyiselle tasolleen, jota pidetään Israelin viimeisenä valttikorttina vihamielisessä ympäristössä, jossa sen hengissä säilyminen on ja on ollut uhattuna jatkuvasti perustamisestaan lähtien.

Shimon Peres ei ollut aivan tavanomainen kansalainen, häntä pidettiin jo nuorena ihmepoikana, joka puhui useimmin arvoituksellisesti, riimitellen sanojaan aforismien muotoon. USA:n demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton muistelee, että Peres puheet muistuttivat psalmeja.

Vastusta Israel boikottia

 

Vastusta Israel boikottia ostamalla israelilaisia tuotteita. Suosi edelleen israelilaisia tuotteita. Tutustu boikottilistoihin ja osta listalla olevia tuotteita, jos siihen on mahdollisuus. Ei ole mitään syytä boikotoida Lähi-Idän ainoa demokratiaa. Israel on jumalan silmäterä vaikka Israel ei ole virheetön.

Sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi.

1 Sam. 2:30

”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.”

1. Mooses 12:1

Kuinka sinä voit auttaa Israelia

 1) Lahjoita. Jos tukemallasihyväntekeväisyysjärjetöllä on ohjelma Israelisssa,valitse se.

  2) Kirjoita viestejä. Etsi lainsäätäjiensähköpostiosoitteita ja kirjoita heille.

  3) Osta Israelilaisia tuotteita. Kerromme sivuillammeIsraelilaisista tuotteista. Katso mitä voisit ostaa.

  4) Perehdy. Seuraa Israelin uutisia oikeistalähteistä.

  5) Investoi Israeliin. Etsi keino, jolla voit panostaaIsraeliin taloudellisesti.

  6) Ole yhteydessä yksittäisten israelilaisten kanssa.Valitse juutalainen yhteisyökumppani.

  7) Opeta itseäsi ja läheisiäsi holokaustista ja antisemitismistä.

  8) Rukous ja tutkimus. Rukoile terrorismista kärsivienpuolesta.

  9) Tutustu Israelin historiaan: Lue Israelin historiaakäsitteleviä kirjoja.

  10) Matkaile Israelissa. Tämä on tehokas ja suora tapatukea Israelia.

JEREMIA puhuu kirjassaan pahoista (evil, vile, surkea, alhainen, iljettävä) naapureista, jotka koskevat Israelin kansalle tarkoitettuun perintöosaan, miten Herra karkottaa heidät maastaan ja tempaa Juudan kansan heidän keskeltään. (Jer.12:14 engl. käännös). Seuraavissa jakeissa kerrotaan, miten Herra tuo heidätkin takaisin maahansa ja heidät istuttaa Israelin kansan keskuuteen, jos he lopettavat kansan opettamisen Baalin (Allahin) palvelemiseen ja palvelevat Israelin Jumalaa; mutta jos he eivät tottele, Herra karkottaa ja tuhoaa sen kansan kokonaan. (Jer.12:15 -17)

EU:n politiikka on Israelin vastaista

Väärä suhtautuminen arabi-maailmaan länsimaissa alkoi 1970-luvulla. Euroopan vasemmistolaisia on aina ärsyttänyt Israelin valtion olemassaolo. Sen mielestä Israel tulee tuhota ja korvata Palestiinan valtiolla. Marraskuussa 1973 Ranskan presidentti Georges Pompidou ja Saksan liittokansleri Willy Brandt tapasivat Pariisissa. He antoivat keskustelujensa päätteeksi julkilausuman, jossa he muotoilivat EU:n politiikan arabimaiden vaatimusten mukaisesti Israelin vastaiseksi. Tämän julistuksen perusteella arabimaat aloittivat muodollisen keskustelun EU:n kanssa. Siitä muodostui European-Arab-Dialoque, keskustelufoorumi (EAD), jonka tuli muotoilla arabien suhteet USA:n, ja Israelin sekä Euroopan kanssa niihin suuntautuvan arabisiirtolaisuuden suhteen. EAD:n suositusten mukaan Israel tulee pakottaa vetäytymään 1949 aselepolinjoille; Euroopan tulee sallia arabien esteetön muutto EU:n maihin ja Yhdysvaltoja tulee painostaa lopettamaan Israelin tukeminen.

Yeorin mukaan EAD:n toiminnan vuoksi, joihin kuului keskustelua politiikan, parlamentin ja kulttuurin alueilta, miljoonien arabisiirtolaisten virrat alkoivat vyöryä Eurooppaan, mikä oli ennen näkemätön kolonialismin historiassa. Sitä oli myöskin EU-maiden päätös, joka salli ja rohkaisi arabisiirtolaisia säilyttämään suhteensa lähtömaihinsa, mikä tehokkaasti esti heitä sulautumasta uuteen yhteisöönsä. Arabi- ja EU-maiden viranomaisten yhteiset lausunnot siivilöivät arabi- ja islamin kulttuurin EU:n yliopistoihin. Julkilausuma vuodelta 1975 kehotti Euroopan maiden hallituksia luomaan suotuisat edellytykset arabi-siirtolaisten ja heidän perheittensä osallistumisesta arabi- ja muslimikulttuuriin ja uskonnolliseen elämään, mikä salli lukemattomien moskeijoiden ja arabikulttuurin keskusten perustamisen lähinnä Saudi Arabian öljydollareilla.

Eurooppalaiset eivät tajunneet, että hylätessään Israelin ne olivat tuhoamassa juutalais-kristilliset juurensa ja kulttuurinsa sekä omaksumassa uuden, joka perustuu alistumiseen islamin kulttuurin ja uskonnon ja niiden edustaman arvomaailman alle. Siitä alkoi Euroopan itsetuhoinen kehitys. 

BEN GURION AIRPORT TEL AVIV

Ben Gurionin lentokenttä on Israelin suurin ja vilkkain lentokenttään ja se on nimetty Lähi-idän parhaimmaksi lentokentäksi.

Lentokentän terminaalia 3 käytetään eniten kansainvälisille lennoille ja terminaalia 1 käytetään lähinnä kotimaan lennoille. Tutustu lentokenttään:

Ben Gurion Airport >>>

HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA

Lentoyhtiöluettelosta voit tarkistaa, liikennöikö lentoyhtiö terminaali 1:ssä vai 2:ssa. Luettelosta saat myös yhteystiedot sekä lähtöselvityajat ja -tavat.

Tutustu luetteloon jossa on Helsinki Airport -lentoyhtiöt ja niiden lähtöselvitystavat:

Lähtöselvitystavat >>>

fi-verkkotunusten haku ja ylläpito

Yksityishenkilöt ja yritykset eivät pysty enää rekisteröimään tunnuksia suoraan Viestintävirastolta, vaan näiden on siirryttävä käyttämään palveluntarjojia. Toimimme palveluntarjoajana ja välittäjänä. Tarjoamme myös kotisivutilaa edullisesti. Ota yhteyttä!

Juutalaisten elämä Palestiinassa

Tämän filmi on kuvattu 1913. Alkuperäiset negatiivit katosivat ja ne löydettiin vuonna 1997 Ranskassa.

IDF laulaa lasten juhlaviikoilla 2014

IDF:n tuottama versio Leonard Cohenin Hallelujasta - Paras ikinä!

Video, joka antaa sinulle 100 kertaa enemmän rakkautta Israeliin!

Ryhmä IDF:n sotilaita teki kappaleen, jonka koko maailman tulisi kuulla!

Kosher tuotelistat suomessa

Tervetuloa tutustumaan Somefood -palvelussa Kosher-kategorioiden tuotteisiin. Päästäkseen Kosher-kategoriaan elintarvikkeen tulee olla Suomen ylirabbiini hyväksymä. Esimerkkilista: Kosher Dairy tuoteryhmät: Ateriakastike, Cheddar, Dipit, Donitsi, Einekset, Emmental, Energiajuomat, Hillot ja marmeladit, Hyvintointijuomat, Irtojäätelö, Jauhot, Jogurtti ja vanukkaat, Joulukalenteri, Jälkiruokakastike, Jäätelökotipakkaus, Jäätelöpatukka, Jäätelöpuikko, Jäätelöt, Kahvi tee ja kaakaojuomat, Kalapasteija, Kalapuikko, Karjalanpiirakka, Kastikkeet, Kasvispihvi & pyörykkä, Kasvisruoat, Keitot ja pata-ainekset, Keksi, Kermamuusto, Karamelli, Kermat ja ruokarekmat, Lakritsi, Lanttulaatikko, Lastenruoat, Leipäjuusto, Leivos, Laivät ja piirakat, Lihakastikkeet, Maidot ja piimät, Maitotuotteet, Makeiset, Makeissekoitukset, Marmeladi, Mehujäät, Mehut ja virvoitusjuomat, Mehut tiivisteestä, Mikropopcorn, Murot ja mysli, Muut, Näkkileipä, Paahtoleipä, Perunasnacks, Pikkuleivät ja leivokset, Purkkijäätelö, Quorn, Rahkat, Rasvat ja margariinit, Ravintolisäjauhe ja -tabletti, Ravintolisät, Riisisuklaa, Rouhe, Salaatinkastike, Sandwich, Seiti, Sekaleipä, Sipsit ja snacksit, Smoothiet, Suklaakonvehti, Suklaalevy, Suklaamakeinen, Suklaamuna, Suklaapatukka, Suklaapopcorn, Suklaapähkinä, Suklaarusina, Suklaasekoitus, Suklaat, Suolapähkinä, Taikinat, Toffee, Tuorejuustot ja sulatejuustot, Turska, Tuutti, Täytekeksi, Viilit, Viineri, Viljatuotteet, Vohveli, Vuohenjuusto, Välipalapatukat.

Somefoodin ylläpitämät tuotelistat on linkitetty kosher.fi sivustolle.

Israel lukuina

Israelin asukasmäärä on 22.4.2015 kansallisen tilastokeskuksen julkistamien tietojen mukaan 8 345 000. Tästä määrästä juutalaista syntyperää olevien osuus on 6 251 000 kansalaista (74.9 %). Arabeja on 1 730 000 (20.7 %). Loput 364 000 maassa asuvat (4.4 %) ovat ei-arabikristittyjä, muihin uskontokuntiin kuuluvia tai niitä, jotka eivät katso kuuluvansa mihinkään rekistettyyn uskontoon.


Väestömäärä kasvoi vuoden aikana 364 000 kansalaisella (2 %), lapsia syntyi
176 000, mutta 44 000 kuoli ja 32 000 muutti vihreimmille laitumille.
Vuonna 2014 maan juutalaisista 75 % oli maassa syntyneitä (sabra), vuonna 1948 heitä oli 35 %. Tel Aviv-Jaffan asukasmäärä ylitti ainoana kaupunkina 100 000 vuossa 1948. Tänä päivänä 14 kaupungin asukasluku ylittää 100 000, niistä kuusi kaupunkia: Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Rishon HaZion, Ashdod ja Petah Tiqva ylittävät 200 000 asukkaan määrän. Israelin väkiluku oli itsenäisyysjulistuksen aikaan 806 000 asukasta.

shalom.fi