[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Miksi kolmas Temppeli on niin tärkeä?

Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti."

Hesekiel 37:28

Profeetat julistavat, että viimeisinä päivinä Israelin pakkosiirtolaiset palaavat luvattuun maahan ja Temppeli rakennetaan uudelleen. Tämä tapahtuu meidän silmiemme edessä näinä päivinä!

Israelin valtio on tämän aikakauden ihme: Valtio perustettiin vastoin kaikkia odotuksia. Nuoresta iästään huolimatta se on saavuttanut länsimaisen demokratian tason sekä Israelin innovaatiokyky monilla alueilla on saavuttanut johtoaseman maailmassa.

Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.  Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi.

Aamos 9:14-15

Juutalainen kansa on palaamassa Israeliin, aivan kuten profeetat ovat ennustaneet.

Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä -

Jesaja 43: 5-6

Juutalaiset eivät vain palaa luvattuun maahan, he myös valmistautuvat rakentamaan kolmannen temppelin. Ponnistelut etenevät kuten profeetta Hesekiel on ennustanut Hesekielin kirjan luvuissa 40-42.

Katso, minä ja lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme Herran Sebaotin merkkeinä ja ihmeinä Israelissa, hänen, joka asuu Siionin vuorella.

 

Jesaja 8: 18

Pyhä Jerusalemin Temppeli on Jumalan asumus maan päällä.

Lähetä valkeutesi ja totuutesi. Ne minua johdattakoot, viekööt minut sinun pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi,

Psalmi 43:3

Niin kuningas sanoi Saadokille: "Vie Jumalan arkki takaisin kaupunkiin. Jos minä saan armon Herran silmien edessä, tuo hän minut takaisin ja antaa minun vielä nähdä hänet ja hänen asumuksensa.

2. Samuel 15:25

Menkäämme hänen asumukseensa, kumartukaamme hänen jalkainsa astinlaudan eteen.

Psalmi 132:7

Profeetta Hesekielin mukaan kolmannen Temppelin tulee olla Jumalan ikuinen ja pysyvä asuinpaikka Jumalan Temppelivuorella, pyhässä Jerusalemin kaupungissa.

Ja Herran kunnia kulki temppeliin sen portin kautta, jonka etupuoli oli itää kohden. Ja henki nosti minut ja vei minut sisempään esipihaan. Ja katso: Herran kunnia täytti temppelin. Ja minä kuulin jonkun puhuttelevan minua temppelistä; mutta mies seisoi minun vieressäni. Se ääni sanoi minulle: "Ihmislapsi, tämä on minun valtaistuimeni sija ja minun jalkapohjaini sija, jossa minä tahdon asua israelilaisten keskellä iankaikkisesti. Ja Israelin heimo ei ole enää saastuttava minun pyhää nimeäni - eivät he eivätkä heidän kuninkaansa - haureudellansa, kuninkaittensa ruumiilla ja uhrikukkuloillansa.

Hesekiel 43: 4-7

Pyhä Temppeli paljastaa Jumalan luonteen ja Hänen suhteensa Israeliin. Rabbi Rambam (Rabbi Moses Maimonides) sanoi, että Temppelillä on iankaikkinen merkitys. 

Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän.

2. Moos. 25:22

Juutalaisten ja arabien välillä on kiista Temppelivuoren hallinnasta. Temppelin jälleenrakentaminen aiheuttaa huolta, koska muslimimaailma on uhannut jopa maailmansodalla, jos Kalliomoskeija tuhoutuu. Profeetat kuitenkin kertovat, että Temppeli on rakennettu ennen kuin antikristus ottaa vallan.

Israelissa ei ole ollut teurasuhria toisen Temppelin tuhoutumisen jälkeen. Profeetta Danielin ennustus osoittaa, että leeviläisten uhrijärjestelmä jatkuu jossain vaiheessa tulevaisuutta.

Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.

Daniel 9:27 

Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille;

Matteus 24:15-16

Hänen lähettämänsä sotajoukot nousevat ja häväisevät pyhäkön linnoituksineen, poistavat jokapäiväisen uhrin ja asettavat sinne hävityksen kauhistuksen.

 

Daniel 11:31

Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

 

Daniel 12:19

 

 

tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala.

2. Tess. 2:4

Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."

Miika 4:1-2

Ennen kuin nämä profetiat voivat täyttyä, on Temppeli rakennettava kolmannen kerran uudelleen. "The Temple Institute" ja "the Temple Mount and Eretz Yisrael Faithful Movement" ovat tärkeimmät organisaatiot, jotka valmistelevat kolmannen Temppelin valmistumista.

Näiden organisaatioiden tavoitteena on rakentaa Temppeli uudelleen  paikalle, jossa Abraham sitoi poikansa Isakin kuuliaisena Jumalan käskylle, uhrata hänet.

Tähän mennessä Israelin yeshivan opiskelijat, jotka ovat DNA-testillä vahvistaneet polveutuvansa Aaronin linjasta, on koulutettu Temppelin pappeutta varten. Temppelin arkkitehtooniset suunnitelmat on laadittu ja rituaalin edellyttämiä vaatteita ja esineitä on valmistettu. Myös seitsenhaarainen kynttelikkö on valmistettu, samoin hopeiset trumpetit ja harput. Tämä on tehty kuten Daavid teki 3000 vuotta sitten.

Kultainen 95 kiloa painava menora, joka on valmistettu kolmatta Temppeliä varten on tällä hetkellä nähtävillä lähellä länsi-muuria. Menoran arvellaan olevan noin 2 miljoonan USD-arvoinen.

shalom.fi