Valikko Sulje

IDF aloitti maanantaina operaation ”Northen Shield”, pohjoinen kilpi

IDF aloitti maanantaina operaation ”Northen Shield”, pohjoinen kilpi, jolla pyritään estämään ja neutraloimaan Hibullahin kaivamia hyökkäystunneleita rajan ali Libanonista Israeliin, IDF:n tiedottaja raportoi tänään. 

Muutamia vuosia sitten Moshe Yaalonin toimiessa puolustusministerinä paikalliset asukkaat valittivat armeijalle kuulevansa Hizbullahin kaivajien ääniä vuorokaudet ympäri, mutta Yaalon hylkäsi ne mielikuvituksen tuotteiksi, tai läheisessä kibbutsissa liikkuvien hevosten kavioitten ääniksi. 

Nyt IDF näyttää saaneen vahvistusta epäilylle, että Hizbullah todella kaivaa tunneleitaan libanonilaisista kylistä Israelin puolelle rakentaakseen terrorin infrastruktuurin, jolla pyritään terrorisoimaan rajan tuntumassa sijaitsevia juutalaiskyliä ja maatiloja.

Vuodesta 2014 lähtien tiedustelujohdon ja pohjoisen komennuskunnan muodostama erikoisosasto on johtanut operatiivisia, teknologisia ja tiedusteluponnisteluja maan pohjoisrajan tunnelikysymyksen hoitamiseksi.
Tiimi on kehittynyt suuresti kyvyssään ja tietomäärässään Hizbullahin hyökkäys-tunneleista. 

Tätä IDF:n operaatiota johtaa Pohjoinen komennuskunta yhdessä tiedustelu-haaran, taisteluinsinöörijoukkojen ja hallituksen kanssa aseitten ja infra-struktuurin kehittämiseksi, joilla pystytään estämään ja neutraloimaan rajan ali kaivetut hyökkäystunnelit Israelin alueella. 

IDF on kehittänyt suunnitelmia ja pyrkinyt löytämään erilaisia keinoja uhkan poistamiseksi, joista yksi on ”puolustusmuurin” rakentaminen, jota kutsutaan nimellä ”Defensive Obstacle Project” (puolustusesteprojekti), rakentamalla keinotekoisia jyrkkiä rinteitä ja poistamalla kasvillisuutta näkyvyyden parantamiseksi.  

Viimeisten vuosien aikana IDF:n yleisesikunta on johtanut ponnisteluja, jotka 
nyt ovat saavuttaneet operatiiviset olosuhteet. Pohjoisen haaran komentaja kenraalimajuri Yoel Strick johtaa operaatiota, johon osallistuu merkittävä määrä IDF:n henkilökuntaa.

IDF:n tiedottaja selvittää, että ”IDF:n paljastamat ja operatiivisen tason saavuttaneet hyökkäystunnelit muodostavat välittömän vaaran Israelin siviilien turvallisuudelle. Ne ovat räikeä ja vakava loukkaus Israelin itsenäisyydelle sen lisäksi, että ne muodostavat uuden todisteen terrori-järjestö Hizbullahin jättävän huomiotta YK:n turvallisuusneuvoston UNSC päätöslauselman 1701 vaatimukset, jolla kielletään Hizbullahin aseistautuminen”.  

”Iranin tukema terrorijärjestö Hizbullah, joka vastaa rajan ali kaivetuista hyökkäystunneleista, jatkaa aktiivisuuttaan Iranin tuella ja rahoittamana rakentaakseen terrorin infrastruktuurin Israelin siviilejä vastaan” jatkaa IDF:n tiedottaja lisäten, että ”Israel on lisännyt ja vahvistanut asemaansa Pohjoisella lohkolla ja valmistautuu kaikkiin kehitysnäkymiin. Useita raja-aitaan liittyviä alueita on julistettu sotilaallisiksi alueiksi, mutta paikallisille asukkaille ei ole annettu erityisohjeita. Paikallisia johtavia viranomaisia on informoitu ja yhteistyö heidän kanssaan jatkuu”. 
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/255664, https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5419660,00.html