”Kuinka ihanat ovat sinun asuinsijasi, Israel!
Niin kuin laajat purolaaksot, niin kuin puutarhat virran rannalla, niin kuin aloepuut, Herran istuttamat, niin kuin setripuut vesien vierillä” sanoi Bileam, Beorin poika, jonka Baalak, Moabin kuningas oli palkannut kiroamaan Israelia, mutta ”joka ei voinut kirota sitä, jonka Herra oli siunannut”. (4.Ms.24:5 -6) 

Mooseksen kuoltua Herra sanoi Josualle, Nuunin pojalle: ”Minun palvelijani Moses on kuollut; nouse siis ja mene tämän Jordanin yli, sinä ja kaikki kansa, siihen maahan, jonka Minä annan teille, kuten olen Moosekselle puhunut.”

”Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, Minä annan teille, niin kuin olen Mosekselle puhunut. (5.Ms.11:24)
Maa erämaasta ja tuolta Libanonista aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka, – koko heettiläisten maa – aina suureen mereen saakka, auringonlaskuun päin, on oleva teidän aluettanne”.
(1Ms13:17; Joos.1:3 -4; 2.Ms.19:12) 

”Älä siirrä lähimmäisesi rajaa, jonka entiset polvet ovat määränneet sinun perintöosallesi siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa, että ottaisit sen omaksesi”. (5.Ms.19:14) 

03. Israelissa on herätetty keskustelu siitä, onko Jumalan Israelille antama lupaus ikuisesta perintöosasta Luvatussa Maassa edelleen voimassa. Leeviläisille ei luvattu perintöosaa, sillä ”Herra on heidän osuutensa ja perintöosansa”. (4.Ms.18.20) 

On kuin kohtalon ivaa, että kysymyksen omistusoikeudesta juutalaisten parissa nostivat esiin pakanakansojen edustajat, eivät juutalaiset, jotka edelleen elävät pakanakansojen (goijim) ja jättiläisten pelon alla.

USA:n presidentti Donald Trump julisti muutamia kuukausia sitten, että ”tutkittuaan tarkoin asiaa koskevia asiakirjoja Washingtonin hallitus katsoo, ettei juutalaisilla ole mitään rajoitteita rakentaa koko Luvatun Maan alueella, koskien myös Juudeaa ja Samariaa”. 

Kuten saattoi arvata, YK ja EU nostivat kovien vastalauseiden kuoron, koska se tuhoaa niiden suositteleman suunnitelman kahdesta valtiosta Jordanin ja Välimeren väliselle alueelle. 

Kysymys on noussut Israelissa ajankohtaiseksi pääministeri Benyamin Netanyahun luvattua, että hän ulottaa Israelin yksinvallan Jordanin laaksoon, kuten myös juutalaisyhteisöihin Juudeassa ja Samariassa, jos hän voittaa maaliskuun 2.päivän vaalit. 

Poliittisen kentän vasemmistolaiset johtajat huutavat suureen ääneen, ”ettei rikoksista syytetty mies saa muodostaa uutta hallitusta”, ja vaativat sekä oikeuskansleri Avichai Mandelblotia että Korkeinta Oikeutta estämään Netanyahua suunnitelmansa toteuttamisesta. 

Kumpikaan korkeinta juridista päätäntävaltaa edustava instituutti ei uskaltanut antaa omaa tulkintaansa, mikä voitaneen katsoa Jumalan puuttumiseksi Israelin sisäisiin asioihin, sillä ”koko maa on Minun, sanoo Herra Sebaot”.(2.Ms19:5) 

Artikkelin otsikossa ja tekstissä mainittu ”Jordanin laakson liittämiseksi Israeliin” on virheellinen, koska kansainvälisen lain mukaan koko maa Jordanin ja Välimeren välissä kuuluu Kansainliiton päätöksen mukaan, jonka YK myöhemmin vahvisti, juutalaisille luvattuun kotimaahan.

Juutalaisen lain ulottaminen (sovereignty) Juudeaan ja Samariaan on siten Israelin valtion sisäinen asia, eikä kuulu pakanakansoille. 

ICC:n pääsyyttäjän Fatou Bensoudan puuttuminen asiaan voi aiheuttaa hänen oman taustansa ja puolueettomuutensa tutkimisen, kuten on jo eri tahoilla vihjailtu. Bensouda keskusteli PA/PLO:n edustajien kanssa sotarikossyytteistä Israelia vastaan harkitessaan syytösten asettamista.


https://www.jpost.com/Israel-News/Plans-for-Israeli-Jordan-Valleyl-annexation-moving-forward-612697,

Kategoriat: Israel