google-site-verification=llABy42OwZEw5wTUwD2tjNIq7g_bbvOd6XxRej_BzxM

Siinain vuorelta Siionin vuorelle 

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

”Sillä te ette ole käyneet sen vuoren tykö, jota voidaan käsin koskea ja joka tulessa palaa, ettekä synkeyden, ette pimeyden, ette myrskyn, ette pasunan kaiun ettekä äänen tykö, joka puhui niin, että ne, jotka sen kuulivat, pyysivät, ettei heille enää puhuttaisi; sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: ”Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se kivitettäköön”; ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: ”Minä olen peljästynyt ja vapisen”, vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleitten vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri” (Heb.12:1824). 

Kevään raamatullisiin juhliin kuuluu viikkojuhla (shavuot) eli helluntai. Viikkojuhlan historia alkoi Siinain vuorella, jonka juurelle Mooses johti Israelin kansan (2.Moos.19). Siellä, Siinain vuorella eli Hoorebilla, Jumalan antoi Moosekselle Tooran (Toora = ohjeet, opetus) kaikkine opetuksineen, ohjeineen ja käskyineen. 

Keskeisenä oli ns. kymmenen käskyä, jotka Jumalan sormi kirjoitti kahteen kivitauluun (2.Moos.31:18). Viikkojuhlan eli Helluntain historia jatkui myöhemmin uuden liiton alkuhetkinä Siionin vuorella ja jatkuu aina taivaalliseen Siionin vuoreen asti. Tarkastelemme tätä tässä kirjoituksessa. Aloitamme kertaamalla Herran juhlien merkitystä lyhyesti. 

Juhlat ovat Herran kunniaksi 

”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ”Puhu israelilaisille ja sano heille: Herran juhla-ajat, joiksi teidän on kuulutettava pyhät kokoukset, minun juhla-aikani, ovat nämä. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, pyhä kokous; silloin älkää yhtäkään askaretta toimittako, se on Herran sapatti, missä asuttekin. Nämä ovat Herran juhla-ajat, pyhät kokoukset, jotka teidän on kuulutettava määräajallansa. Ensimmäisessä kuussa, kuukauden neljäntenätoista päivänä, iltahämärässä, on pääsiäinen Herran kunniaksi. Ja saman kuukauden viidentenätoista päivänä on happamattoman leivän juhla Herran kunniaksi; syökää happamatonta leipää seitsemän päivää” (3.Moos.23:1-6). 

Kun puhutaan Raamatussa olevista juhlista, joiden alkuperä on Vanhan Testamentin päiviltä, kuulee usein väitettävän, että ne ovat juutalaisten juhlia, eivätkä kuulu kristikunnalle. Tällä pyritään mitätöimään Raamatussa olevien juhlien merkitys ja puolustellaan kristikunnan viettämiä juhlia, jotka eivät ole kaikilta osin Raamattuun perustuvia, vaan Rooman tuotetta. Raamatussaolevat juhlat ovat toki juutalaisten juhlia, mutta ennen kaikkea ne ovat Herran (Jahven) juhlia, joita vietetään Hänen kunniakseen. On myös huomattava, että uuden liiton apostolinen alkuseurakunta vietti näitä alkuperäisiä Herran juhlia, jopa kreikkalaisalueella Filippissä ja Korinttossa (Ap.t.20:6; 1.Kor.5:6-8; Joh.7:2, 14-20; 10:22-23; Ap.t.2; 20:16). 

Juhlat ovat tulevaisten varjo 

”Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen” (Kol.2:1617). 

Jumalan antamat juhlat ovat tulevaisten varjoja, esikuvia siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Herran juhlat sisältävät koko Jumalan lunastussuunnitelman Jeshua Messiaassa Golgatan ristiltä aina uusiin taivaisiin ja uuteen maahan asti, jolloin Israelin Pyhän Lunastussuunnitelma saa lopullisen täyttymyksensä. Kaikkiin Herran juhliin liittyy jokin merkittävä tapahtuma Jeshua Messiaan kohdalla. 

Kevään juhlat kertovat Jeshua Messiaan ensimmäisestä tulemuksesta noin 2000 v. sitten: 

  • Pesach eli pääsiäinen kertoo, kuinka Jumalan Pääsiäiskaritsa Jeshua lunasti syntivelkamme Golgatan ristillä Nisan-kuun 14. päivä ehtoouhrin aikaan. 
  • Chag Ha’Matsot eli happamattoman leivän 7 päivää kestävä juhla on esikuva uskovien happamattomasta puhtaasta vaelluksesta, kuten 1. Kor.5:6-8 kertoo. 
  • Jeshua Messiaan ylösnousemus tapahtui esikoislyhteen heilutuksen päivänä eli viikon ensimmäisenä päivänä, ilmeisesti lauantaiiltana (viikon ensimmäisen päivän iltana raamatullisen ajanlaskun mukaan), kun Jeshua nousi kuolleista esikoisena kuoloon nukkuneiden joukosta, Hänen ruumiinsa levättyä kolme päivää ja yötä haudassa. 
  • Shavuotina eli Viikkojuhlana eli helluntaina Pyhä Henki vuodatettiin Jerusalemissa Siionin vuorella ja Toora kirjoitettiin uskovien sydämiin ja mieliin, kuten Jer. 31 ja Heb. 8. luku kertovat. 

Syksyn juhlat kertovat Messiaan toisesta tulemuksesta. Siitä on hiukan eri tulkintoja, minun tulkintani on seuraava: 

  • Jom Trua eli pasuunansoiton päivä on 7. kuun 1. päivänä on esikuva Herran päivän tuomiopasuunoiden soitosta, kuten mm. Jooel.2. kertoo. Sitä seuraa 10 päivää kestävä jakso, Jamim Noraim – kauheat päivät (Dan.1:12; Ilm.2:10). 
  • Jom Kippur eli suuri sovituspäivä 7. kuun 10 päivä, on esikuva Messiaan lunastuksesta, kuten Heb.9. luku kertoo. Se on samalla esikuva Messiaan tulemuksesta ja seurakunnan ylösotosta. 
  • Sukkot eli lehtimajanjuhla on esikuva Messiaan 1000-vuotisesta kuningaskunnasta, jolloin kaikki kansat virtaavat Jerusalemiin kumartamaan Herraa Sebaotia ja viettämään lehtimajanjuhlaa, kuten Sak.14:16-19 kertoo. 
  • Smini Atseret eli lehtimajanjuhlaa seuraava 8. päivä on esikuva tulevasta uuden taivaan ja maan aikakaudesta, jolloin Jumalan lunastussuunnitelma Jeshua Messiaassa saa lopullisen ja iankaikkisen päätöksensä. 

Tooran antaminen Siinain vuorella 

”Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi: ”Minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi”. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän, Jumala, hänelle pensaasta ja sanoi: ”Mooses, Mooses!” Hän vastasi: ”Tässä olen”… ”Niin mene nyt, minä lähetän sinut faraon tykö, ja vie minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä.” Mutta Mooses sanoi Jumalalle: ”Mikä minä olen menemään faraon tykö ja viemään israelilaisia pois Egyptistä?” Hän vastasi: ”Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella” (2.Moos.3:1-4, 10-12). 

”…sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen” (Gal.4:25). 

Mooses eli faraon tyttären poikana Egyptissä ja hänet kasvatettiin kaikkeen sen ajan tietoon ja viisauteen (Ap.t.7:17-38). Puolustaessaan israelilaisia Mooses löi kuoliaaksi egyptiläisen ja joutui pakenemaan. Hän pakeni Midianin maahan, jossa Midianin pappi Jetro antoi hänelle tyttärensä Sipporan vaimoksi. 

Siellä Herran Enkeli/Jumala ilmestyi hänelle ja käski mennä Egyptiin vapauttamaan Israelin kansa Egyptin orjuudesta. Kansa tuli viedä Midianin maahan palvelemaan Herraa, sille vuorelle eli Siinain vuorelle, jossa Herra juuri ilmestyi hänelle. Tämä tapahtui Midianin maassa, Hoorebin eli Siinain vuoren luona, joka sijaitsee nykyisen Saudi-Arabian alueella, Arabian niemimaan pohjoisosassa lähellä Jordanian eteläosaa, Eilatin eli Akaban lahden itäpuolella. Tätä paikkaa kutsu-taan nimellä Jabal Al Laws. 

Nykyisin Egyptin hallussa olevalla Siinain niemimaalla oleva Santa Katariinan luostarin alue, jota turisteille esitellään Siinain vuoren alueena, ei siis ole raamatullinen 

Hooreb eli Siinai, vaan oikea Siinai sijaitsee Midianin maassa, SaudiArabian alueella. Myös apostoli Paavali kertoo Siinain olevan Arabiassa. 

Paavalin päivinä Jerusalem, kuten koko juutalainen valtio, olivat Rooman vallan alaisuudessa, orjuudessa, kuten Israelin kansa oli Egyptin orjuudessa. Mooses lähetettiin vapauttamaan kansa Egyptin orjuudesta yhdessä veljensä Aaronin kanssa. 

”Senjälkeen Mooses ja Aaron menivät ja sanoivat faraolle: ”Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa”. Mutta farao vastasi: ”Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel? Minä en tunne Herraa enkä päästä Israelia”.” (2.Moos.5:1-2). 

”Kolmantena kuukautena siitä, kun israelilaiset olivat lähteneet Egyptin maasta, juuri samana kuukauden päivänä, he tulivat Siinain erämaahan. Sillä he olivat lähteneet Refidimistä, tulleet Siinain erämaahan ja leiriytyneet erämaahan; ja Israel oli siellä leirissä vuoren kohdalla. Ja Mooses nousi Jumalan tykö, ja Herra huusi häntä vuorelta ja sanoi: ”Sano näin Jaakobin heimolle ja ilmoita israelilaisille: Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille”.” (2.Moos.19:16). 

”Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu” (2.Moos.31:18). 

Kun Mooses ja Aaron menivät faraon luokse, he käskivät Herran, Israelin Jumalan nimessä, Egyptin hallitsijaa päästämään Israelin kansa viettämään juhlaa erämaassa ja palvelemaan Herraa Siinain vuoren luona. Israelin kansa vapautui kymmenen vitsauksen jälkeen, jotka Herra toteutti Mooseksen kautta. Kansa lähti Egyptistä pääsiäisenä, syöden happamattomia leipiä (2.Moos.12-13). 

Mooses johdatti kansan Herran ohjeiden mukaisesti Kaislameren eli ns. Punaisen meren poikki, Eilatin lahden eli Akaban lahden poikki, Nuweiban kohdalta. Sieltä on löydetty meren pohjasta arkeologisia jäänteitä, jotka viittaavat mm. egyptiläisten sotavaunujen pyöriin, kun he hukkuivat mereen. Sieltä he vaelsivat Siinaille viettämään Viikkojuhlaa eli Helluntaita, tekemään liiton Herran kanssa ja vastaanottamaan Tooran. (Viikkojuhla eli helluntai on pääsiäisen jälkeinen juhla kolmannessa kuussa raamatullista kalenteria). 

Siinain vuorelta Siionin vuorelle 

”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään-kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, jumalaapelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa; ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä” (Ap.t.2:1-6). 

”Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle. Sillä moittien heitä hän sanoo: ”Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton, en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Sillä tämä onseliitto,jonkaminäteenIsraelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini (hepr. UT: Toorani) heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: ’Tunne Herra’; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut. Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä” (Heb.8:7-12). 

Paavali opettaa Galatalaiskirjeessä, että Israelin kansaa vartioitiin vanhan liiton eli Tooran liiton päivinä Tooran alaisuudessa, joka on kasvattaja Messiaaseen (Gal.4:19-29). 

Kun Messias tuli, siirryttiin uuden liiton aikaan, emmekä ole enää Tooran orjuudessa, vaan Jumalan lapsen asemassa armon alla, uskon kautta. Siirtyminen uuteen liittoon tapahtui Jerusalemissa, yläsalissa, ilmeisesti Siionin vuoren alueella, jossa Jeshua ja opetuslapset viettivät pääsiäisateriaa (Luuk.22:7-20). 

Monien Raamatun tulkitsijoiden mukaan opetuslapset kokoontuivat Jeshuan taivaaseenastumisen jälkeen samassa yläsalissa Siionin vuoren alueella (Ap.t.1:12-14). Viikkojuhlana eli helluntaina he jälleen olivat koolla, hyvin todennäköisesti samassa yläsalin huoneessa Siionin vuoren alueella, kun Pyhä Henki lankesi (Ap.t.2:16). Tuossa yhteydessä esiintyi samoja ilmiöitä kuin Siinain vuorella: tulta, kohinaa, väkevä tuulispää ja tuliset kielet. Uuden liiton aikakausi Jeshuan Golgatan lunastustyön perusteella oli alkanut (Luuk.22:20). 

Pyhä Henki kirjoitti viikkojuhlana eli helluntaina Tooran uskovien sydämiin ja mieliin. Toora ei enää ole kivitauluissa, vaan uskovien sydämissä ja mielissä, Pyhän hengen kirjoittamana. Uusi liitto tehtiin Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa ja muiden kansojen uskovat pääsevät myös siihen mukaan uskon kautta ja tulevat osaksi Jumalan Israelia, osaksi jaloa Israelin öljypuuta, kuten Paavali opettaa Efes.2. luvussa ja Room.11. luvussa. Uudessa liitossa ei noudateta Tooraa orjuudesta käsin, vaan uuden liiton armon ja vapauden pohjalta, Pyhän Hengen opastamana, Jeshuan opetuksen ja tulkinnan mukaan. Tooralla on edelleen tehtävää, kuten Paavali kirjoittaa. 

”Mutta kiitos Jumalalle, että te jotkaennenolittesynninpalvelijoita, olette sydämestänne tulleet kuuliaisiksi Tooralle, jonka johtoon/opetukseen olette annetut” (Room.6.17, hepr. UT). 

Myös uudessa liitossa olemme Jumalan antaman Tooran johdettavana ja opetettavana, ei enää orjuudesta käsin, vaan uuden liiton armon ja vapauden pohjalta, Pyhän Hengen avulla. Pyhä Henki on voimana Jumalan käskyjen pitämiseen, ei omat voimat (Hes.36:27). Vanhassa liitossa Toora oli kivitauluissa. Uudessa liitossa Toora on sydämissä ja mielissä ja se opastaa meitä Pyhän Hengen valaisemana. On kuitenkin huomioitava, että Tooraan on tullut muutoksia ja uudistuksia uudessa liitossa, kuten esim. Hebrealaiskirje puhuu siitä (Heb.7:11-12; 10:9-10). (Tässä kirjoituksessa ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tämän laajan aiheen käsittelemiseen). 

Tooralla on siis edelleen opetustehtävä meille uuden liiton uskoville, armon alaisuudessa, Jeshuan opetuksen ja tulkinnan mukaisesti, huomioiden uuden liiton aiheuttamat muutokset ja uudistukset (Room.6:14). 

Taivaallinen Siionin vuori 

”Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä: pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niinkuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka. Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niinkuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut… Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu” (Jooel.2:1-3, 28-32). 

Maallisen Siionin vuoren ohella on myös taivaallinen Siionin vuori ja taivaallinen Jerusalem, jossa vanhurskasten henget ovat, kuten Hebrealaiskirje osoittaa (Heb.12:22-24). 

Tämän armotalouskauden lopussa tulevat vaikeat ajat ja Herran päivä, jolloin Jumala tuomitsee maailman jumalattomuuden ja synnin ja tuomioista jää vähän ihmisiä jäljelle, kuten mm. Jesaja osoittaa (Jes.13:9-13; Jes.24). 

Tuomiot pitävät sisällään mm. suuren maailmansodan ja atomisodan, jossa kolmas osa ihmiskuntaa kuolee (Ilm.9:12-21). Jumalan seurakuntaa ei kuitenkaan jätetä atomisodan kauhuihin, vaan seurakunta temmataan ylösnousemustilassa Herraa vastaan yläilmoihin, pois atomisodan tulen ja tulikiven alta, kuten Loot pelastettiin Sodoman tulen ja tulikiven alta (1.Tes.4:13-18; Luuk.17:26-30). 

Herra Jeshua astuu alas taivaasta, kuten se tapahtui Siinain vuorella Mooseksen päivinä ja noutaa pois seurakuntansa atomisodan alta. 

Profeetta Jooelkin puhuu näistä asioista. Tulee pelottava Herran päivä, mutta myös viimeinen suuri Hengen vuodatus ja lyhyt maailmalaajuinen valtava herätys. Kaikki, jotka huutavat avuksi Herran nimeä, pelastuvat. Silloin on verta, tulta ja savupatsaita, joka viittaa atomipommien valtaisiin savupatsaisiin atomisodassa. Sitten sanotaan, että pelastetut ovat Siionin vuorella ja Jerusalemissa eli uskovat noudetaan pois atomisodan alta taivaalliselle Siionin vuorelle. Jooel puhuu myös pakoon päässeistä, joista Jeshuakin puhui. 

”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä…Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä” (Luuk.21:2528, 34-36). 

Jeshua kehottaa meitä valvomaan ja rukoilemaan, että pääsisimme pakoon lopun ajan kauhuja taivaalliselle Siionin vuorelle, Herran tulemuksessa ja ylösnousemuksessa, kun taivaitten voimat eli atomivoimat järkkyvät atomisodassa. 

Emme kuitenkaan jää taivaalliselle Siionin vuorelle, vaan tulemme jossain vaiheessa Jeshua Messiaan kanssa pelastamaan Israelia, tuomitsemaan maailmaa ja perustamaan tuhatvuotista kuningaskuntaa, jossa saamme hallita yhdessä Messiaan kanssa, jos pysymme uskollisina loppuun asti (Sak.14:1-5; Juuda.14-15; Ilm.20). 

Pysykäämme uskollisina, että saisimme olla pakoonpäässeiden joukossa mukana ja tulla perustamaan Herran kanssa Messiaan kuningaskuntaa! Jos emme vielä ole uskossa, ottakaamme Jeshua (Jeesus) vastaan Pelastajanamme ja Herranamme ja seuratkaamme uskollisesti Hänen opetustaan ja käskyjään, että saisimme olla mukana pakoonpäässeiden joukossa ja nousta ylösotossa Herraa vastaan. 

Kategoriat: Israel