Valikko Sulje

Sukkot

Sukkot on yksi juutalaisen kalenterin iloisimmista juhlista. ”Sukkot”, heprealainen sana, joka tarkoittaa ”koppeja” tai ”majoja”, viittaa juutalaiseen syyssadon kiitoksen juhlaan. Loma on myös tullut muistoksi 40-vuotisjuutalaisten vaelluksesta erämaassa Tooran antamisen jälkeen Siinain huipulla.

 Sukkot, jota kutsutaan myös  Z’man Simchateinuksi (Riemuksemme kausi), on ainoa juhla, joka liittyy nimenomaiseen ilonkäskyyn. Sukkotia juhlitaan viisi päivää  Jom Kippurin jälkeen, heprealaisen Tishrein kuukauden 15. päivänä , ja sille on tunnusomaista useat erilaiset perinteet. Yksi, joka ottaa käskyn asua kopeissa kirjaimellisesti, on pystyttää  sukka, pieni, väliaikainen koppi tai kota. Sukkot (tässä tapauksessa sukkah monikko) käytetään yleisesti seitsemän päivän festivaalin aikana syömiseen, viihdyttämiseen ja jopa nukkumiseen.

Sukkokotiemme seinät ja ovet ovat avoimet, mikä rohkaisee meitä toivottamaan tervetulleeksi mahdollisimman monta ihmistä. Kutsumme perheen, ystävät, naapurit ja yhteisön iloitsemaan, syömään ja jakamaan mitä meillä on toisillemme.

Toinen Sukkotin nimi on  Chag HaAsif  ( Kokoamisen festivaali), joka edustaa juutalaisten elämän tärkeyttä maan annoksista kiittämisessä.

Sukkot (hepreaksi ‏סוכות‎, katokset tai majat) eli lehtimajajuhla on juutalainen juhla, jonka vietto alkaa tišri-kuun viidentenätoista päivänä. Länsimaisessa kalenterissa juhla ajoittuu lokakuulle. Sen vietto on säädetty kolmannessa Mooseksen kirjassa (3.Moos. 23:34-44).

Sukkot on shavuotin ja pesahin ohella yksi Toorassa säädetyistä vuotuisista pyhiinvaellusjuhlista, šaloš regalim. Termin alkuperä on heprean sana regel, joka tarkoittaa jalkaa. Kysymyksessä ovat kolme juhlaa, jolloin juutalaisten tulisi vaeltaa Jerusalemin temppeliin erityisiä juhlamenoja varten.

Sukkotin aikana juutalaiset syövät ateriansa, viettävät aikaa ja jopa nukkuvat lehtimajoissa. Alun perin sukkot oli sadonkorjuujuhla. Sadonkorjuun aikaan maanviljelijät asuivat pienissä majoissa pelloillaan, jotta aikaa ei tuhlaantuisi kotimatkoihin. Lehtimaja muistuttaa juutalaisia myös niistä majoista, joissa israelilaiset asuivat 40-vuotisen erämaavaelluksen aikana. Sukkotina juhlitaan Jumalan huolenpitoa ja kiitetään maan sadosta. Se on iloinen juhla hiukan katumuspäivät päättäneen jom kippurin jälkeen.

Israelissa sukkot kestää seitsemän päivää, joista ensimmäinen on varsinainen juhlapäivä jumalanpalveluksineen. Israelin ulkopuolella juhlaa vietetään kahdeksan päivää. Sukkotin jälkeinen päivä on nimeltään shemini atseret, ja sen jälkeen juhlitaan Tooraa simhat Tora -juhlassa.


Sukkotin ensimmäisenä päivänä synagogissa lausutaan rukous: ”Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ja hyvä tahto maata kohtaan.” (David Yaniv: Birth of the Messiah, Lynwood, WA: New West Press 1997, s. 10) Näin enkelit julistivat paimenille. Tämä rukous liittyy juuri Sukkot-juhlan alkuun. Tuolloin voisi olla tapahtunut Jeshuan syntymä Beetlehemissä. Syntymäpäivä kuitenkaan ei ole 25. joulukuuta, jolloin muinoin juhlittiin pakanamaailmassa Tammuzin syntymää. Tämän epäjumalan palvelus tuli aikoinaan Israeliinkin, mikä aiheutti suurta tuskaa Jumalalle.

Lehtimajajuhlaa vietetään muistona erämaavaelluksesta, jonka aikana Israel asui teltoissa ja JHVH ilmestyi telttamajassa. Lehtimajajuhlan hepreankielinen nimi on ”Sukkot”. Sama nimi oli paikkakunnalla, josta israelilaiset lähtivät liikkeelle, kun Egyptin faarao oli kohdannut Jumalan tuomiot ja niiden pakottamina päästänyt Israelin lähtemään maasta.

Sukkotin aikana perheet syövät rakentamissaan lehtimajoissa, jotkut nukkuvatkin. Ystäviä kutsutaan mukaan ja majoista kantautuu laulua ja puheensorinaa, voi jakaa sanaa ja rukoilla. 

Sukkot on viikon mittainen riemujuhla, jonka jälkeen on kahdeksantena päivänä (viittaa ikuisuuteen ja uuteen alkuun) Tooran ilojuhla; Simchat Torah. Tooran lukeminen aloitetaan taas alusta 1. Moos 1:1; ”Alussa loi Elohim…”

Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta, JHVH:a Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, JHVH:a Sebaotia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä JHVH rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajanjuhlaa.Sak 14:16-21 

”Niin Jeshua sanoi heille: ”Minun aikani ei ole vielä tullut; mutta teille aika on aina sovelias. Teitä ei maailma voi vihata, mutta minua se vihaa, sillä minä todistan siitä, että sen teot ovat pahat. Menkää te ylös juhlille; minä en vielä mene näille juhlille, sillä minun aikani ei ole vielä täyttynyt. 
Tämän hän sanoi heille ja jäi Galileaan. Mutta kun hänen veljensä olivat menneet juhlille, silloin hänkin meni sinne, ei julki, vaan ikäänkuin salaa.”
Joh 7:6-10


Sukkotin keskeinen symboli on lehtimaja, sukaa. Tooran mukaan miesten ja bar mitsva -iän ylittäneiden poikien on asuttava lehtimajassa koko seitsenpäiväisen juhlan ajan. Tytöt ja naiset on vapautettu tästä mitsvasta, mutta halutessaan hekin voivat asua lehtimajassa. Konservatiivijuutalaisten keskuudessa sukaassa asumisen mitsva on ulotettu kaikkiin uskonnollisesti täysi-ikäisiin juutalaisiin.

Lehtimaja voidaan rakentaa mistä tahansa materiaalista, ja se voidaan pystyttää aivan talon viereen tai vaikka sen katolle. Majan katto tehdään kuitenkin aina jostakin eloperäisestä aineksesta, yleensä puun oksista, ja sen tulisi mielellään olla niin harva, että tähdet näkyvät sen läpi. Lopuksi maja koristellaan esimerkiksi hedelmillä, kukilla tai muilla koristeilla. Nykyään lehtimajan saattaa rakentaa esimerkiksi vain juutalainen seurakunta yhdessä, eikä siellä välttämättä nukuta öisin. Ortodoksijuutalaiset noudattavat Tooran käskyä kuitenkin kirjaimellisesti ja asuvat lehtimajoissa sukkotin ajan niissä maissa, joissa ilmasto sen sallii.

Sukkotin ensimmäisen päivän jälkeisinä päivinä ei noudeta tarkkoja sapatin sääntöjä, mutta tarpeettomat toimet ja työnteko tai kaupankäynti eivät ole sallittuja. Sukkotin aikana juutalaiset perheet yleensä syövät hyvin ja käyvät vieraisilla toistensa lehtimajoissa. Perinteen mukaan lehtimajassa käy kunakin seitsemänä yönä lisäksi seitsemän vierasta: Aabraham, Iisak, Jaakob, Joosef, Mooses, Aaron ja Daavid. 

Sukkotia seuraa välittömästi šemini atseret (שמיני עצרת). Perheet palaavat koteihinsa, ja synagogissa järjestetään erityisjumalanpalvelus, jossa rukoillaan sadetta seuraavaksi vuodeksi. Israelissa shemini atseret kestää päivän, ja sen jälkeen seuraa simhat Tora (שמחת תורה), Tooran ilojuhla.

Toora käskee juutalaisia ottamaan sukkotina neljä kasvilajia ja sitomaan ne yhteen tietyllä tavalla. Tätä kimppua kutsutaan lulaviksi, ja sitä käytetään sukkotin ajan rukouksissa. Neljään lajiin kuuluvat lulav eli palmunlehti, hadasim eli myrtinoksat ja aravot eli pajunoksat. Neljäs laji on etrog eli sukaattisitruuna. Lulavin keskelle sidotaan palmunoksa, sen toiselle puolelle kolme myrtinoksaa ja toiselle kaksi pajunoksaa.

Lulavia käytetään seuraavasti: kolmea ensimmäistä lajia pidetään oikeassa, etrogia vasemmassa kädessä. Rukoilija pitää käsiään erillään lausuessaan erityisen siunauksen. Sitten etrogilla kosketetaan lulav-nippua, ja sillä osoitetaan kaikkiin ilmansuuntiin sekä ylös ja alas.

Ortodoksijuutalaisille lulavin heiluttamisen mitsva on pakollinen kaikkina sukkotin päivänä paitsi sapattina kaikille uskonnollisesti täysi-ikäisille miehille. Myös naiset voivat halutessaan tehdä niin. Konservatiivi juutalaisten ja reformi juutalaisten keskuudessa kaikki aikuiset juutalaiset noudattavat seremoniaa. Se suoritetaan yleensä synagogassa tavallisen päivittäisen jumalanpalveluksen aikana, mutta sen voi tehdä myös kotonaan tai lehtimajassa. Lulavin ja etrogin kanssa kierretään usein myös synagoga ympäri siunauksia lausuen. Sukkotin seitsemäntenä päivänä (hoshana raba, suuri apu) synagoga kierretään ympäri seitsemän kertaa.

Sukkotiin liittyvät seremoniat perustuvat Tooraan. Neljä lajia on annettu kolmannessa Mooseksen kirjassa (3.Moos 23:40); niiden tarkempaa käyttöä ei kuitenkaan ole määritelty, mistä johtuvat erilaiset tulkinnalliset erot. Joidenkin mielestä neljää lajia tulisi käyttää lehtimajojen rakentamiseen, kuten käy ilmi Nehemian kirjasta (Neh. 8:14-18).

3. Moos. 22:26–23:44 

4. Moos. 29:12–16 

Sak. 14:1–21 

Ilm. 21:1–7