Valikko Sulje

Kiittäminen juutalaisuudessa

Juutalaisuudessa kiitollisuus on syvälle juurtunut perinne, joka ilmenee monin eri tavoin, mukaan lukien juhlapyhissä, rukouksissa ja arjen käytännöissä. Kiitollisuus ei ole pelkästään tunne tai ajatus, vaan se on aktiivinen teko, joka vahvistaa yksilön ja yhteisön suhteita sekä tuo merkitystä elämään.

Kiitollisuus juutalaisissa juhlapyhissä

Juutalaiset juhlapyhät ovat usein hetkiä, jolloin yhteisö kokoontuu yhteen muistelemaan Jumalan tekoja ja ilmaisemaan kiitollisuutta. Esimerkiksi:

 • Pesach (Passover): Tätä juhlaa vietetään muistoksi siitä, kun Jumala vapautti israelilaiset orjuudesta Egyptissä. Seder-ateria on täynnä symboliikkaa, joka muistuttaa vapautuksesta, ja laulu ”Dayenu” (se olisi riittänyt meille) on kiitoslaulu Jumalan monista lahjoista.
 • Sukkot (Lehtimajanjuhla): Sukkotia vietetään kiitokseksi sadonkorjuusta ja Jumalan huolenpidosta erämaavaelluksen aikana. Lehtimajassa asuminen muistuttaa väliaikaisuudesta ja Jumalan suojeluksesta.
 • Shavuot (Viikkojuhla): Shavuotia vietetään kiitokseksi Siinain vuorella annetusta Toraasta ja sadonkorjuusta.

Kiitollisuus juutalaisissa rukouksissa

Rukous on yksi keskeisimmistä tavoista ilmaista kiitollisuutta juutalaisuudessa. Joka päivä juutalaiset rukoilevat useita kertoja, ja näissä rukouksissa kiitollisuuden teema on vahvasti läsnä.

 • Shema – Yksi juutalaisuuden keskeisimmistä rukouksista, joka korostaa Jumalan ykseyttä ja kiittää häntä Toraan antamista käskyistä.
 • Amidah (Shmoneh Esrei) – Tämä rukoussarja sisältää useita kiitosrukouksia, joissa kiitetään Jumalaa hänen hyvyydestään, voimastaan ja huolenpidostaan.
 • Birkat HaMazon (aterian jälkeinen siunaus) – Tämä rukous kiittää Jumalaa ruoasta ja hänen huolenpidostaan.

Kiitollisuuden merkitys yhteisölle ja suhteille

Kiitollisuus vahvistaa suhteita kahdella tasolla: ihmisen ja Jumalan välillä sekä ihmisten keskinäisissä suhteissa.

 • Vahvistaa yhteisöä: Yhteiset juhlat ja rukoukset yhdistävät ihmisiä. Kiittäminen luo positiivisen ilmapiirin, jossa ihmiset tuntevat olonsa arvostetuiksi ja huomioon otetuiksi.
 • Syventää yksilön henkistä elämää: Kiittäminen auttaa keskittymään elämän positiivisiin puoliin ja tunnistamaan siunaukset, jopa haastavina aikoina. Se auttaa myös välttämään katkeruutta ja epätoivoa.

Juutalaiset kiitosrukoukset

Juutalaisuudessa on monia kiitosrukouksia, jotka on suunnattu erilaisiin tilanteisiin ja hetkiin:

 • Modim: Osa Amidah-rukousta, jossa kiitetään Jumalaa jatkuvasta huolenpidosta ja rakkaudesta.
 • Shehecheyanu: Rukous, jota lausutaan erityisissä tilaisuuksissa tai kun kokee jotain uutta, kiittäen Jumalaa siitä, että on elänyt nähdäkseen tämän hetken.
 • Birkat HaGomel: Rukous, jota lausutaan, kun on selvinnyt vaarallisesta tilanteesta tai sairudesta, kiittäen Jumalaa hänen suojeluksestaan.

Kiitollisuus on juutalaisuuden ytimessä. Se ei ole vain tunne tai hetkellinen ajatus, vaan elämäntapa. Kiittäminen auttaa ymmärtämään elämän siunauksia, vahvistaa yhteisöä ja syventää yksilön suhdetta Luojaan.

Lue lisää: luach.fi/lukemistot