Valikko Sulje

Rabbi Nachman elämä ja opetukset

Hasidilaisuus on juutalaisen mystiikan ja hengellisyyden virtaus, joka on vaikuttanut suuresti juutalaisen yhteisön eri puolilla maailmaa, etenkin Itä-Euroopassa. Hasidilaisuuden juuret ulottuvat 18. vuosisadan Puolaan, ja se on edelleen merkittävä osa juutalaista kulttuuria ja uskonnollista elämää. Tässä artikkelissa tarkastelemme hasidilaisuuden historiaa ja taustaa, sekä sen perustavanlaatuisia opetuksia.

Alkuperä

Hasidilaisuuden perustaja oli Israel ben Eliezer, tunnetaan myös nimellä Baal Shem Tov tai Besht (1700-1760). Hän oli itseoppinut rabbi ja parantaja, joka alkoi opettaa uudenlaista lähestymistapaa juutalaisuuteen Puolassa 1700-luvun alkupuolella. Baal Shem Tovin opetukset korostivat sisäistä hengellisyyttä ja henkilökohtaista suhdetta Jumalaan, verrattuna silloin vallalla olevaan opilliseen ja lakikeskeiseen juutalaisuuteen.

Baal Shem Tovin opetukset levisivät nopeasti, ja hänen seuraajansa, hasidit, muodostivat erillisiä yhteisöjä, joissa keskityttiin hartauteen, iloon ja henkiseen elämään. Hasidilaisuuden leviäminen ei ollut ongelmatonta, ja se kohtasi vastustusta perinteisemmiltä juutalaisilta ryhmiltä, jotka näkivät hasidilaisuuden uhkana juutalaisen lain (halachan) noudattamiselle.

Perustavanlaatuiset opetukset

Hasidilaisuuden opetuksia voitaisiin luonnehtia seuraavasti:

 1. Devekut: Devekut on henkilökohtainen ja sisäinen suhde Jumalaan, joka korostaa jatkuvaa yhteyttä ja liittymistä Jumalaan. Hasidit pyrkivät tähän yhteyteen rukouksen, meditaation ja arjen pyhittämisen kautta.
 2. Tzaddikim: Tzaddik on henkilö, joka on saavuttanut korkean hengellisen aseman ja joka toimii yhteisönsä hengellisenä johtajana. Tzaddikin tehtävänä on välittää yhteisön pyynnöt ja tarpeet Jumalalle, sekä toimia esikuvana ja opettajana yhteisölleen.
 3. Simcha (Ilo): Hasidilaisuudessa korostetaan ilon merkitystä hengellisessä elämässä. Ilon kautta ihminen voi tavoittaa syvemmän yhteyden Jumalaan, ja tämä periaate näkyy hasidilaisten lauluissa, tansseissa ja juhlissa.
 4. Hitlahavut (Innostus): Tämä periaate korostaa innostuksen ja antaumuksen merkitystä rukouksessa ja Jumalan palvonnassa. Hasidit pyrkivät syventämään rukoustaan ja hengellistä elämäänsä tämän periaatteen kautta.
 5. Kabbala: Hasidilaisuuden opetukset ovat voimakkaasti vaikuttuneet juutalaisesta mystiikasta, kabbalasta. Kabbala antaa syvällisen ja monimutkaisen selityksen maailman ja Jumalan suhteelle, sekä tarjoaa menetelmiä henkilökohtaisen hengellisyyden syventämiseen.

Hasidilaisuus on tuonut juutalaiseen maailmaan uudenlaisen, syvällisen ja iloisen hengellisyyden muodon. Sen perustajat, kuten Baal Shem Tov, ovat opettaneet, että kaikilla on mahdollisuus lähestyä Jumalaa henkilökohtaisesti ja syvällisesti, ilman oppineisuuden tai erityisten ansioiden vaatimuksia. Vaikka hasidilaisuus kohtasi aluksi vastustusta, se on nyt tunnustettu ja kukoistava osa juutalaista perinnettä, joka tarjoaa rikkaan ja monipuolisen lähestymistavan juutalaiseen uskoon ja elämään.

Hasidilaisuus on osoitus juutalaisen hengellisyyden moninaisuudesta ja dynaamisuudesta, ja sen perintö elää vahvana juutalaisten yhteisöjen keskuudessa ympäri maailmaa.

Hasidilaisuuden eri liikkeet

Hasidilaisuuden kasvun myötä se laajeni ja monipuolistui, ja erilaisia hasidilaisia liikkeitä syntyi eri puolille Itä-Eurooppaa. Jokaisella liikkeellä on oma erityinen tzaddikinsa, opetuksensa ja käytäntönsä, mutta kaikki jakavat perustavanlaatuisen pyrkimyksen henkilökohtaiseen ja syvälliseen Jumala-suhteeseen.

 • Chabad-Lubavitch: Yksi tunnetuimmista hasidilaisista liikkeistä on Chabad-Lubavitch, jonka perusti Rabbi Schneur Zalman of Liadi. Chabad on tunnettu älyllisestä lähestymistavastaan juutalaisuuteen ja aktiivisesta roolistaan juutalaisten yhteisössä ympäri maailmaa.
 • Satmar: Toinen suuri hasidilainen liike on Satmar, joka on peräisin Transilvaniasta. Satmar on tunnettu konservatiivisuudestaan ja tiukasta noudattamisestaan juutalaisen lain suhteen.
 • Breslov: Kuten aiemmin mainittiin, Breslov on liike, jota inspiroi Rabbi Nachman of Breslov. Breslov on ainutlaatuinen siinä, että sillä ei ole pysyvää tzaddikia Rabbi Nachmanin kuoleman jälkeen, ja sen jäsenet ovat tunnettuja intensiivisestä henkilökohtaisesta rukouksestaan ja meditaatiostaan.

Kulttuuri ja perinne

Hasidilaisuus ei ole pelkästään hengellinen liike, vaan sillä on myös rikas kulttuurinen ja taiteellinen perintö. Musiikki, tanssi ja tarinankerronta ovat kaikki olennainen osa hasidilaista elämäntapaa.

 • Musiikki: Hasidilaisuus on tuottanut monia ainutlaatuisia ja tunnistettavia sävelmiä ja lauluja, jotka heijastavat sen hengellisiä opetuksia ja iloa. Musiikki on olennainen osa rukouksia ja juhlia.
 • Tanssi: Tanssi on toinen tapa, jolla hasidit ilmaisevat hengellisyyttään ja iloaan. Erityisesti Sapattina ja juutalaisten juhlapyhinä tanssi on olennainen osa yhteisön kokoontumista.
 • Tarinankerronta: Baal Shem Tov ja muut hasidilaiset johtajat olivat tunnettuja tarinankertojia. Heidän kertomuksensa sisältävät usein opetuksia ja viisauksia, jotka ovat yhä merkityksellisiä nykypäivänä.

Hasidilaisuus on dynaaminen ja monimuotoinen juutalaisuuden virtaus, joka on tuonut syvyyttä ja värikkyyttä juutalaiseen hengelliseen elämään yli kahden vuosisadan ajan. Vaikka se sai alkunsa Itä-Euroopasta, hasidilaisuus on levinnyt ja sopeutunut moniin erilaisiin ympäristöihin, mikä tekee siitä yhden juutalaisuuden rikkaimmista ja monipuolisimmista traditioista. Sen opetukset korostavat henkilökohtaista suhdetta Jumalaan, yhteisöllisyyttä ja ilon ja antaumuksen merkitystä hengellisessä elämässä.