Valikko Sulje

Ilmestysmajan rakentaminen

[2. Mooseksen kirja 25:1-27:19; 1. Kuningasten kirja 5:26-6:13; Hebrealaiskirje 9:1-28]

Herra puhui Moosekselle sanoen:  ”Sano israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle; jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle.

2. Mooseksen kirja 25:1-2

Jumala antoi israelilaisille 53 lakia ja 613 käskyä. Nämä käskyt sisältävät esimerkiksi uskonnollista puhtautta, ruokavaliota ja pukeutumista koskevia säännöksiä, jotka erottivat israelilaiset muista kansoista. Laki suojeli elämän pyhyyttä. Perheen, avioliiton ja ihmisten arvokkuutta ja kunniaa suojeltiin. Laki edisti myös israelilaisten terveyttä monilla hygieniaa ja puhtautta koskevilla laeilla.

Jumala käski Moosesta ottamaan vastaan anteja. Ihmisiä pyydettiin tuomaan mukanaan monenlaisia tarvikkeita ja Jumala antoi Moosekselle tarkat ohjeet Pyhäkön rakentamiseksi, asuakseen heidän keskellään.

Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.

2. Korinttolaiskirje 9:7

Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista ja muistaa nämä Yeshuan sanat, jotka hän itse sanoi: Autuaampi on antaa kuin ottaa. 

Apostolien teot 20:35

Totuus on, että Jumalan tahdon mukaan antaessamme saamme enemmän takaisin kuin mitä olemme antaneet.

Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne; sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin.

Lukkaan evankeliumi 6:38

Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän.

2. Mooseksen kirja 25:8-9

Israelilaiset rakensivat pyhäkön Jumalan läsnäololle. Se rakennettiin tarkasti Jumalan Moosekselle vuorella antamien ohjeiden mukaan.

 Ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin.

2. Mooseksen kirja 25:40

Tämä erämaassa rakennettu pyhäkkö oli kopio todistuksen majan temppelistä taivaassa (Ilmestyskirja 15:5). Yksi pyhäkön huonekaluista on juutalaisten pyhä arkku, jossa erämaavaelluksen aikana säilytettiin Mooseksen Jumalalta saamia laintauluja, mannaa sekä Aaronin sauvaa.

Koko erämaavaelluksen ajan israelilaiset kantoivat arkkia käyttäen seipäitä, jotka laitettiin arkin sivuilla olleiden renkaiden läpi. Israelilaisten leiriytyessä arkku sijoitettiin pyhäkkötelttaan.

Liitonarkku oli merkkinä liitosta jonka Jumala teki Israelin kanssa laintaulujen antamisen yhteydessä. Arkku on tehty akasiapuusta ja se on kullattu sekä ulkoa, että sisältä. Liitonarkun mitat ovat noin 131×79×79 cm. Ilmestysmajassa ja myöhemmin Jerusalemin temppelissä arkku sijoitettiin esiripun, parokhet, taakse.

Arkissa ei ollut muuta kuin ne kaksi kivitaulua, jotka Mooses oli pannut sinne Hoorebilla, kun Herra teki liiton israelilaisten kanssa, heidän lähdettyänsä Egyptin maasta.

1. Kuningasten kirja 8:9 

Liitonarkun tämän hetkinen sijainti on edelleen arvoitus. On olemassa monia teorioita siitä mitä lopulta tapahtui. Yleisesti uskotaan, että babylonialaiset olisivat vieneet liitonarkun kun he tuhosivat Salomonin temppelin. 

Raamatussa ei kuitenkaan ole erillistä mainintaa, että babylonialaiset olisivat vieneet liitonarkun. Monet uskovat, että liitonarkku olisi viety babylonialaisilta piiloon ja Yeshuan veri olisi vuodatettu armonistuimen piilopaikan yläpuolella ja, että  veri olisi edelleen virrannut liitonarkin kannen päällä olevalle armonistuimelle.

Herra Sebaot, Israelin Jumala, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat, sinä yksin olet maan kaikkien valtakuntain Jumala; sinä olet tehnyt taivaan ja maan.

Jesaja 37:16

Liitonarkun kultainen kansi on armonistuin (hepreaksi kapporet, joka tulee sanasta kapparah, joka merkitsee sovitusta), jonka päissä kaksi kerubia peittävät kannen siivillään.

Laki on antanut liitonarkille perustan mutta Jumalan kommunikaatio ihmisten kanssa lähtee armonistuimelta. Ihmisen suhde Jumalaan on aina hänen armonsa varassa. Armonistuin oli liitonarkin kultainen kansi ja se symbolisoi Jumalan armoa meitä kohtaan.

Miskhan Shilo synagoga Israelissa on kopio raamatun ilmestysmajasta.