Jerusalem on Israelin valtion pääkaupunki

Jerusalem ei ole koskaan ollut pääkaupunkina kuin yhdelle kansalle – juutalaiselle kansalle. Juutalaisen kansan yhteys Jerusalemiin ei yllä vain Davidin aikoihin 3000 vuoden taakse, vaan vielä pidemmälle: jopa 4000 vuoden taakse, Abrahamiin. Mikään muu kansanryhmä ei voi väittää Jerusalemia omakseen samoilla perusteilla. Jerusalem on syvällä juutalaisessa sielussa. Jokaisena pääsiäisenä rukoillaan – Ensi vuonna Jerusalemissa! Näin on tehty jo tuhansien vuosien ajan. Jerusalem ei ole setlementti. Jerusalem on Israelin pääkaupunki. Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat JHVH’a ja hänen voideltuansa vastaan: ”Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä”. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; JHVH pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassaan, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: ”Minä olen asettanut kuninkaani Siionin, pyhälle vuorelleni”. (PS 2:1-6) Ja Lue lisää…

Arabiarmeijan aikomuksena oli tuhota juutalaisvaltio

Israelin valtion itsenäistymisen jälkeen, vuonna 1948 maahan hyökkäsi viisi arabiarmeijaa aikomuksenaan tuhota juutalaisvaltio. Näin syttyi Israelin Itsenäisyyssota, jossa vastakkain olivat toisaalta Israelin armeija ja juutalaiset puolisotilaalliset joukot, toisaalta Egyptin, Syyrian, Jordanian, Libanonin ja Irakin joukot sekä arabien puolisotilaalliset joukot. Tapahtumien seurauksena Jerusalemin itäosa liitettiin Jordaniaan ja Jerusalem oli jaettuna 19 vuoden ajan. Jordanian hallintavalta Länsirannalla ja Jerusalemissa ei milloinkaan ollut YK:n tunnustama. Vuonna 1967 Israel voitti puolustussodassa Itä-Jerusalemin takaisin ja liitti sen myöhemmin alueeseensa. Turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 242 marraskuun 22. päivältä 1967 siteerataan usein oikeuksien ja velvoitteiden lähteenä Lähi-idän osapuolille. Oikeudet Jerusalemiin on myönnetty perustuen historiallisten oikeuksien tunnustamiseen ja perustuen siihen periaatteeseen, että jälleenmuodostetaan se mikä juutalaisilla on aiemmin ollut hallussaan. Juutalaisvaltio tai juutalaiskansa ei ole tehnyt mitään luopuakseen niistä oikeuksista, Lue lisää…

San Remon päätöslauselma

San Remon päätöslauselma on tärkeä Israelin valtion perustuslaillinen asiakirja kansainvälisen lainsäädännön puitteissa. San Remossa olemassaolon oikeudet myönnettiin sekä juutalaiskansalle että arabeille. Ne johtajat, joilla oli valta tehdä sitovia ratkaisuja ottomaanien valtakunnan alueista harkitsivat tarkoin ja tekivät päätöksensä kuultuaan myös ne vaateet joita Pariisin sionistijärjestö esitti Pariisin rauhankonferenssin aikana 1919. Sen aikaiset johtajat kuulivat arabivaltuuskunnan ehdotuksen toivomuksista ottomaanialueiden suhteen. Nämä ehdotukset kuultuaan johtajat kokoontuivat tekemään sitovia ratkaisuja kansainväliseen lakiin perustuen siitä mitä kukin saisi. Se mikä oli ollut ainoastaan brittien näkemys sai 25.4.1920 kansainvälisen yhteisön täyden tuen. Israelin laillinen olemassaolon oikeutus liittyy San Remossa tehtyyn kansainväliseen ratkaisuun, eikä se ole pelkästään brittiläisen politiikan päähänpisto. Vuonna 1917 Lordi Allenby valloitti Pyhän maan ja Balfourin jaarli lupasi juutalaisille kansallisen kodin Palestiinan alueelle. Tätä Lue lisää…

Jerusalem on ollut juutalainen kaupunki ottomaanien ajoista

Väestötietojen tarkastelu ajalta, jolloin ottomaanien suurvalta ulottui tuolle alueelle osoittaa juutalaisten jo 1800-luvulla muodostaneen enemmistön Jerusalemin, ja myös sen Vanhankaupungin väestöstä. Vuonna 1864 Britannian konsulaatti Jerusalemissa piti jonkinlaista väestökirjanpitoa. Sen mukaan vuonna 1863 Jerusalemin 15 000:sta asukkaasta, joista 8 000 oli juutalaisia. Jerusalem on ollut juutalainen kaupunki ottomaanien ajoista, 1800 -luvun puolivälistä lähtien. Vanhakaupunki on kaikkein eniten ristiriitoja herättävä osa, kaikkein tavoitelluin, kaikkein kiistellyin aihe kun puheena on kysymys Jerusalemista. 1800 -luvun puoliväliin asti Jerusalem oli yhtä kuin Vanhakaupunki. Monet, jotka kehottavat Israelia jakamaan jälleen Jerusalemin vuoden 1967 jakolinjoja noudattaen, eli sijoittamaan koko Vanhankaupungin palestiinalaisarabien puolelle, unohtavat mitä tapahtui vuonna 1948. Tuona vuonna Jerusalemiin hyökkäsi viisi arabiarmeijaa. YK oli antanut takuut siitä, että kaupungista tulisi kansainvälinen mutta YK ei tehnyt Lue lisää…

Oslon sopimukset

Alkuperäinen Oslon sopimus, ensimmäinen vuodelta 1993 sekä suuri Oslon sopimus vuodelta 1995, joka tunnetaan Oslo II -sopimuksena sisälsivät ehtokohdan, jota kutsutaan artiklaksi 31. Siinä todetaan, ettei kumpikaan osapuoli saa muuttaa statustaan Länsirannan ja Gazan kaistaleen osalta ennen kuin neuvottelut pysyvästä statuksesta on saatu päätökseen. Mikäli palestiinalaiset yrittävät muuttaa alueen statusta neuvottelematta Israelin kanssa on kyseessä yksipuolinen toimi, joka sotii tätä sitoumusta vastaan. Oslo II -sopimuksen allekirjoitustilaisuudessa presidentti Clintonin läsnä ollessa. Myös Euroopan unioni allekirjoitti sen todistajan ominaisuudessa. Mikäli EU-maat päättävät tukea palestiinalaisten siirtoa YK:ssa, joka rikkoisi palestiinalaisten Oslossa tekemät sitoumukset, ne olisivat itse asiassa tukemassa sen kirjallisen sopimuksen rikkomista, jonka allekirjoittajina ne itse olivat. Tästä seuraisi välittömästi Israelissa kysymys: Kuka enää milloinkaan luottaisi EU:hun rauhanprosessiin osallistujana, jos se rikkoo nekin Lue lisää…

Kansainliiton päätöslauselma

Vuonna 1922 Kansainliitto (YK:n edeltäjä) äänesti päätöslauselmasta, jonka nojalla päätettiin tunnustaa juutalaiskansan historialliset oikeudet perustaa itselleen udelleen kansallinen koti. Tällöin tunnustettiin jo aiemmin olemassa ollut oikeutus eikä siis luotu uutta oikeutusta. Juutalaiskansa valittiin edunsaajaksi. Se sai haltuunsa mandaattialueen brittihallituksen alaisuudessa Palestiinassa. Arabit, jotka asuivat entisessä Mesopotamiassa, siis nykyisessä Irakissa, sekä Syyriassa ja Libanonissa tulivat edunsaajiksi toisella mandaattialueella. Osa siitä oli Ranskan mandaatin alaisuudessa: Syyria ja Libanon. Mesopotamia oli brittihallinnon alaisuudessa. Ensisijaisena tavoitteena Palestiinan mandaatissa oli taata poliittiset oikeudet juutalaiskansalle. Myös arabien kansalaisoikeuksien ja uskonnollisten oikeuksien suoja oli turvattu mandaattiasiakirjassa. Mitä tulee kansallisiin ja kollektiivisiin oikeuksiin ja kollektiivisiin poliittisiin oikeuksiin, ne varattiin palestiinassa ainoastaan juutalaiskansalle koska arabit saivat samat oikeudet ympäröivissä naapurimaissa. Sen vuoksi nykyään on 21 arabivaltiota ja yksi juutalaisvaltio.

Ilmestysmajan rakentaminen

[2. Mooseksen kirja 25:1-27:19; 1. Kuningasten kirja 5:26-6:13; Hebrealaiskirje 9:1-28] Herra puhui Moosekselle sanoen:  ”Sano israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle; jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle. 2. Mooseksen kirja 25:1-2 Jumala antoi israelilaisille 53 lakia ja 613 käskyä. Nämä käskyt sisältävät esimerkiksi uskonnollista puhtautta, ruokavaliota ja pukeutumista koskevia säännöksiä, jotka erottivat israelilaiset muista kansoista. Laki suojeli elämän pyhyyttä. Perheen, avioliiton ja ihmisten arvokkuutta ja kunniaa suojeltiin. Laki edisti myös israelilaisten terveyttä monilla hygieniaa ja puhtautta koskevilla laeilla. Jumala käski Moosesta ottamaan vastaan anteja. Ihmisiä pyydettiin tuomaan mukanaan monenlaisia tarvikkeita ja Jumala antoi Moosekselle tarkat ohjeet Pyhäkön rakentamiseksi, asuakseen heidän keskellään. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Lue lisää…

Miksi kolmas Temppeli on niin tärkeä?

Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti.” Hesekiel 37:28 Profeetat julistavat, että viimeisinä päivinä Israelin pakkosiirtolaiset palaavat luvattuun maahan ja Temppeli rakennetaan uudelleen. Tämä tapahtuu meidän silmiemme edessä näinä päivinä! Israelin valtio on tämän aikakauden ihme: Valtio perustettiin vastoin kaikkia odotuksia. Nuoresta iästään huolimatta se on saavuttanut länsimaisen demokratian tason sekä Israelin innovaatiokyky monilla alueilla on saavuttanut johtoaseman maailmassa. Silloin minä käännän kansani Israelin kohtalon, ja he rakentavat jälleen autiot kaupungit ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja juovat niiden viiniä, he tekevät puutarhoja ja syövät niiden hedelmiä.  Minä istutan heidät omaan maahansa, eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi. Aamos 9:14-15 Lue lisää…

Lupaus luvatusta maasta

Palestiinan brittiläinen mandaatti oli Kansainliiton Yhdistyneen kuningaskunnan valvontaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen myöntämä mandaattialue. Sen alueella ovat nykyään Israel, Jodania, Länsiranta ja Gazan kaista. Palestiina on ollut osa Egyptiä, Kanaania, Israelia, Assyriaa, Babyloniaa, Persiaa, antiikin Kreikkaa ja Rooman valtakuntaa. Ottomaanien imperiumi hallitsi aluetta 1517–1922. Alue siirtyi brittien hallintaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen Osmanien valtakunnan hajottua. Toisen maailman sodan jälkeen Palestiinan brittiläinen mandaatti annettiin briteille jotta he varmistaisivat maan juutalaisten kotimaaksi. Vuonna 1917 annettu Balfourin julistus tuki aikeita perustaa alueelle juutalaisvaltio. Britit aikoivat jakaa Palestiinan juutalais- ja arabivaltioiksi, lopulta he halusivat vain vetäytyä pois Palestiinasta. Juutalaisten pettämisen vuoksi brittiläinen imperium koki auringon laskun. Historia osoittaa, että brittiläiselle imperiumille kävi samalla tavalla kuin muille valtaa pitäville, valtioille ja jopa yksityisille ihmisille, jotka ovat kohdelleet valittua kansaa väärin. Tällaiset tapahtumat voidaan nähdä Lue lisää…

Jumalan päätös pelastaa maailma

Kaldean Uurissa elänyt patriarkka Aabraham sai käskyn Jumalalta lähetä maahan, jonka Jumala hänelle osoitti. Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi… ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä.” Jumalan liitto Aabrahamin kanssa on Hänen tärkeimpiä julistuksiaan ihmiskunnalle, koska se koskee kaikkia inhimillistä. Juutalaisille se on Jumalan liitto, joka sisältää lupauksen maasta. Jumala tekee hyvin selväksi sitoumuksensa suojella heitä, koska he ovat Aabrahamin siementä. Lupauksessa on maan rajat ja siinä on kutsumus olla siunauksen välineenä koko maailmalle ja vastata kutsuun. Jumalan liitto Aabrahamin kanssa on tärkeä Lue lisää…