Valikko Sulje

Geneve Convention mukaan kaikki juutalaiset yhteisöt Juudeassa ja Samariassa ovat laillisia

TRI MEIR ROSENNE, joka toimi aiemmin Yhdysvaltain ja Ranskan lähettiläänä, sanoi ARUTZ SHEVA:n haastattelussa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun Haagin Kansainvälinen Rikosoikeus oli antanut harvinaisen lausunnon, jolla se torjui PA/PLO:n oikeudelle tekemän vaatimuksen syyttää Israelia rikoksista inhimillisyyttä vastaan cast lead operaation aikana 2008-2009 Gazan kaistalla, että ”Israelin rakentamat juutalaisyhteisöt Juudeassa ja Samariassa ovat kansainvälisen lain mukaan täysin laillisia”. Haagin rikosoikeuden syyttäjä totesi, että PLO:lla on tarkkailijan oikeus YK:ssa, mutta ettei se ole valtio, ja ICC:n säännösten mukaan se voi käsitellä vain valtioiden tekemiä vaateita. Oikeus kuitenkin esitti huolellisen tunneperäisen tukensa palestiinalaisten pyrkimyksille valtiostaan.

TRI ROSENNE sanoi, että kuten ICC:n syyttäjä totesi: ”PA/PLO ei ole valtio. Sen rutiiniasioita Juudeassa ja Samariassa hoitaa Palestiinan Auktoriteetti (PA) ja Gazassa Hamas.” Yhdessäkään YK :n asiakirjassa, jotka käsittelevät YK :n päätöslauselmaa no 242, ei mainita sanaa Palestiina. Amerikkalaiset juristit kuten ICJ:n presidentti Stephen Schwebel toteavat, että Israelilla on enemmän oikeuksia Juudeassa ja Samariassa”, Rosenne vakuuttaa. ”Kuka tahansa lainopin tuntija voi YK:n asiakirjoja tutkiessaan todeta, ettei niissä mainita sellaista käsitettä kuin Länsiranta tai miehitetyt alueet, vaan vain Juudea ja Samaria. Tällainen terminologia esiintyy useimmissa YK:n dokumenteissa.”

ROSENNE toteaa, että Geneve Convention mukaan kaikki juutalaiset yhteisöt Juudeassa ja Samariassa ovat laillisia. Neljännen Geneve Convention artiklassa 49 todetaan, ettei miehittäjävaltio voi siirtää asukkaitaan miehitetyille alueille. Tämä oli totta Toisen Maailmansodan aikana, kun Saksa siirsi kansalaisiaan miehitetyille Puolan alueille. Meidän tapauksessamme Israel ei koskaan miehittänyt Juudeaa ja Samariaa, eivätkä ne kuuluneet toiseen valtakuntaan. Jordanian miehitystä noilla alueilla ei kansainvälisesti tunnustettu (vain Englanti ja Pakistan tunnustivat), kuten Egyptin suorittamaa Gazan miehitystä ei ole tunnustettu. (Jordania luopui myöhemmin kaikista vaatimuksistaan Juudeaan ja Samariaan.) Näiden alueitten asema tulee määritellä osapuolten välisillä neuvotteluilla. Juutalaisasukkaat eivät tunkeutuneet alueille pakkokeinoin, eikä heitä ole siirretty sinne, minkä johdosta heidän Juudeaan ja Samariaan rakentamansa yhteisöt ovat täysin laillisia.

ROSENNE käsitteli myös palestiinalaisten vaatimuksia, että IDF:n vangitsemia terroristeja tulisi Geneven Conventionin mukaan käsitellä sotavankeina, todeten, että ”Geneve dokumentin mukaan sotavangiksi käsitetään henkilö, joka kantaa julkisesti asetta, jolla on asepuku yllään ja joka noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä sotalakeja. Terroristit eivät täytä näitä kriteereitä, eikä viattomien siviilien, kuten naisten, lasten ja vanhusten, tarkoituksellinen surmaaminen ole kansainvälisten sotalakien mukaan hyväksyttävää.

ROSENNE toteaa, että tästä huolimatta Israel sallii pidättämiensä terroristien tavata asianajajaa ja heillä on vankiloissa monia tavallisen vangin oikeuksia, kuten opiskeluun.

israelnationalnews.com