Valikko Sulje

Juudean ja Samarian kaupungit eivät ole setlementtejä

Samarian ja Judean kylät ja kaupungit eivät ole setlementtejä. Niitä ei rakennettu tilapäisiksi. Ne rakennettiin maan nopeasti kasvavan ja kehittyvän asukasmäärän asuttamiseksi juutalaisten ikivanhoille ja perinteisille alueille 4000 vuotta sitten annettujen ja useaan kertaan vahvistettujen lupausten mukaan.

Setlementti-sana tarkoittaa tilapäistä olinpaikkaa, kevyesti rakennettuja parakkeja ja telttakyliä tilapäisen henkilökunnan sijoittamiseksi. Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöt eivät missään nimessä ole sitä. Ne on rakennettu länsimaisen kaupunkisuunnittelun mukaan täysin valmiiksi kaikkine palveluineen, vesi- viemäri- ja sähköjohtoineen, päällystettyine ja katuvaloin varustettuine katuineen, hyvin rakennettuine puistoineen, opetus-, terveys- ja vapaanajan laitosten rakennuksineen sekä omille ja aidoilla varustetuille puutarhatonteille rakennettuine nykyaikaisine asuintaloineen. Miksi tällaisia kaupunkeja ja kyliä haukutaan ”setlementeiksi”? Ne on myöskin rakennettu joko arabeilta ostetulle tai valtion antamalle ns. valtionmaalle tarkasti varoen ulottamasta yhteisöjen rajoja maalle, josta arabit voivat osoittaa omistusoikeutensa. PA:n syytös maan varastamisesta on karkeaa, valheellista parjausta.

israelnationalnews.com