Valikko Sulje

Lakiluonnos Juudean ja Samarian laillisuusperusteista

KANSANEDUSTAJA Tzipi Hotoveli (Likud) aikoo esittää Knessetin hyväksyttäväksi lakiluonnoksen, jolla äskettäin julkistetun virallisen tutkimusraportin periaatteet voidaan hyväksyä virallisesti hallituksen ohjeeksi. Raportin pääsisältö koskee Juudean ja Samarian laillisuusperiaatteita, joista maan hallitukset ja valtamedia ovat yksioikoisesti omaksuneet ulkomaillekin levinneen, mutta virheellisen kannan, että Israel miehittää Juudeaa ja Samariaa, ja että siitä johtuen niitä koskevat kansainväliset säännöt, joilla väestönsiirto miehitetyille alueille on laiton, ei koske Juudean ja Samarian alueita.

RAPORTIN mukaan Israel ei miehittänyt Jordanian miehityksestä vapauttamiaan Juudean ja Samarian alueita, vaan lopetti Jordanien miehityksen alueilla, jotka kansainvälisissä päätöksissä ja dokumenteissa oli määritelty kuuluviksi juutalaisten kansalliseen kotimaahan. Siten juutalaiset voivat rakentaa kaikkialle Juudean ja Samarian alueilla hankittuaan suunnitelmilleen asianmukaisen rakennusluvan.

Entisen korkeimman oikeuden tuomarin Edmund Levyn johtama 3-jäsenen työryhmä suosittaa raportissaan ilman hallituksen vahvistusta olevien etäyhteisöjen laillistamista.

HOTOVELIN lakiluonnos edellyttää lainopillisen tribunaalin asettamista Juudeaan ja Samariaan, jonka tehtävänä olisi käsitellä maanomistussuhteita, perustaa maanomistus-rekisteri Juudeaan ja Samariaan sekä ulottaa maan rakennus- ja suunnitelmasäännöt ja lait niiden alueille. Hän selittää lakiluonnoksen esittelyssään, että Israel on ollut kansainvälisen virheellisen tulkinnan vankina vuosikymmenet, ja edelleen sen käsiä on sitonut Merertz asianajajan Dalia Sassonin pääministeri Ariel Sharonin toimeksiannosta laatima poliittisesti vinoutunut raportti maanomistussuhteista ja suosituksista etäyhteisöjen tuhoamiseksi.

Hotoveli sanoo keräävänsä kansanedustajien allekirjoituksia lakiesityksensä tueksi.

Kadiman kansanedustaja ministeri Shlomo Molla varoitti pääministeriä omaksumasta raporttia, koska se hautaa lopullisesti rauhanprosessin. Samaa varoittavat NGO-järjestöt.

israelnationalnevs.com