Sen jälkeen kun Israelin ja palestiinalaisten välietrauhanneuvottelut päätyivät uuteen pohjanoteeraukseen jasaivat virallisen keskeytysilmoituksen, monista maistasaapuneet valtuutetut kokoontuivat Royal-hotelliin San RemoonItaliaan. He vahvistivat juutalaisten itsemääräämisoikeudenkeskeisten ympärysvaltojen ylimmän neuvoston päätöksenmukaisesti. Päätös tehtiin San Remon rauhankonferenssissavuoden 1920 huhtikuussa.

“Juutalaisvaltion status valtiona on juhlan arvoinen”, sanoiTomas Sandell selostaessaan kansainvälisen kokouksen motiivia.Kyseinen kokous pidettiin samassa hotellissa, jota brittienvaltuuskunta käytti vuonna 1920 ja missä viralliset illallisetrauhankonferenssin aikana järjestettiin. “Lähes 1800 vuottakestäneen vieraiden valtojen miehityksen jälkeen vahvistettiinviimein juutalaiskansan itsemääräämisoikeus vuonna 1920 SanRemossa. Siitä alkoi siirtomaavallan purkamisen prosessi.Tästä syystä juutalaisvaltion status valtiona ei olejuhlanaihe vain juutalaisille, vaan kaikilleitsemääräämisoikeutta ja kansallista suvereniteettiaarvostaville ihmisryhmille – eritoten Syyrian, Libanonin jaIrakin arabiväestölle. Irakhan sai itselleen samat oikeudetSan Remossa vuonna 1920”, Sandell totesi.

Israelin ainutlaatuista asemaa kansojen perheessä korostiTšekin presidentin Milos Zermanin viesti, jonka esitti hänenulkopoliittinen neuvonantajansa, suurlähettiläs ja lauantainjuhlaillallisten pääpuhuja Hynek Kmoníček. Presidentti totesitervehdyksensä välityksellä: “Ystävyyttä Israelia kohtaan voiparhaiten ilmaista YK-äänestyksissä eikä puheillajuhlaillallisilla.” Tšekin tasavalta on yksi niistä vainyhdeksästä maasta, jotka äänestivät palestiinalaistenvaltioanomusta vastaan YK:ssa vuoden 2012 marraskuussa.Presidentti Zerman selosti Tšekin tukea Israelille“yhteisten arvojen luontevana ilmauksena”, korostaen siissamalla Israelin ja lännen läheistä suhdetta.

Toinen Israelia YK:n yleiskokouksessa marraskuussa 2012tukenut maa oli Kanada. Kanadan ulkoministeri John Baird eiitse päässyt osallistumaan, mutta hän oli lähettänytkokoukseen julkilausuman. Hän selosti viestissään Kanadantukeneen johdonmukaisesti vuodesta 1948 lähtien sellaistapolitiikkaa, jonka nojalla Israelilla on oikeus elää rauhassaja turvassa naapureidensa kanssa.

Israelin hallitusta kokouksessa edusti pääjohtaja YossiKuperwasser ulkosuhteiden ja strategisten asioidenministeriöstä sekä Israelin Italian-varasuurlähettiläs DanHaezrachy. He vahvistivat San Remon tärkeyden juutalaisvaltionstatuksen ymmärtämisen suhteen.

 “Juutalaisten oikeus muodostaa uudelleen esi-isiensä kotimaaPalestiinaan vahvistettiin juuri täällä vuonna 1920. Myöhemminsen vahvisti Kansainliiton neuvosto vuonna 1922 sekäYhdistyneet kansakunnat jakosuunnitelmalla vuonna 1947. Siitähuolimatta palestiinalaisjohtaja Mahmud Abbas kieltäytyyyhäkin hyväksymästä juutalaisvaltiota. Sen vuoksi meidän ontarpeen palata San Remoon ja saada muistutus siitä, mitä jo onsitovasti sovittu kansainvälisen lainsäädännön puitteissa, –oikeudesta juutalaisvaltioon, Kuperwasser lausui.

San Remon varapormestari Claudia Lolli selosti Italian tuonalueen erityistä sidettä Israeliin ja juutalaisiin. Muutamansadan kilometrin päässä San Remosta, La Spezian kaupungistalähti laiva kohti Palestiinaa matkustajinaan juutalaisiapakolaisia toisen maailmansodan jälkeen. Nykyään kaupunkitunnetaan nimellä ’ovi Sioniin’. Lolli ehdotti, että San Remotekisi linkkinsä juutalaisvaltion statukseen tunnetummaksi,jotta kaupungista voisi tulla opinto- ja turistimatkojen kohdeniille, jotka haluavat löytää uudelleen unohdukseen vaipuneitaosasia juutalaisten historiasta.

Päätösseminaarissa Sandell ja Kuperwasser työstivät tärkeääkysymystä, miten säilyttää tämä unohtunut osa juutalaistenhistoriaa ja perintöä San Remossa. “Jokaisen juutalaislapsenon yhtä tärkeä lukea ja oppia mitä San Remossa tapahtui vuonna1920 kuin tietää vuoden 1897 Baselin konferenssista ja shoahinmurhenäytelmästä”, totesi Sandell.

“Kuuluu juutalaisten historian aurinkoisiin puoliin, ettäkansainvälisen yhteisön johtavat tahot lopulta vahvistivat senhistoriallisen, kulttuurisen ja uskonnollisen sidoksen, jokajuutalaiskansan ja Israelin maan välillä on. Se antoioikeutuksen juutalaiskansalle muodostaa jälleen kansallinenkoti tuolloiseen Palestiinaan. Oikeutus sai vahvistuksenkansainvälisen lainsäännön puitteissa”, Kuperwasser päättipuheensa.

Yksipäiväisen symposiumin aikana politiikan edustajat,diplomaatit ja taloustieteilijät loivat katsauksenjuutalaisten ihmiskunnalle antamaan ainutkertaiseen panokseen.“Israel on enemmän kuin kaikki sen tekniset keksinnöt jaNobel-palkinnon saajat; juutalaiset antoivat meille aivanuuden tavan tarkastella elämää”, selostivat kansainvälisetpanelistit. “Nämä samat arvot, niin kuin ne ilmaistaanYhdistyneitten kansakuntien peruskirjassa, ovat nykypäivänkansainvälisten järjestöjen perusarvoja.”

Tri Gregory Lafitte päätti seminaarin puheella IsraelistaYhdistyneissä kansakunnissa. “On tärkeää, että YK pysyysitoutuneena siihen kansaan, joka antoi kansakunnille nämäarvot.” Hän sanoi Israelilla olevan YK:ssa monia ystäviä,jotka haluavat pitää yhteyttä juutalaisvaltioon, jotta voidaanlöytää ratkaisuja jokapäiväisiin ongelmiin mm.maatalousteknologian ja yrittäjyyden kehittämisen avulla. Jatässä oli hänen mukaansa vain kaksi Israelin tekemistäaloitteista, joista tuli YK:n päätöslauselmia.

Lafitte jatkoi todeten, että YK:n on tarpeen hyväksyä Israelkattavammin kansakuntien perheeseen. Israelin juhliessa65-vuotista taivaltaan YK:n jäsenmaana järjestön on korkeaaika myös tunnustaa juutalaiset juhlapyhät. Lafitte ehdottiuutta kulttuuridiplomatian foorumia, joka edistäisi näitäuniversaaleja arvoja siinä muodossa, jossa niitä ilmentääjuutalainen Jom Kippur, eli suuri sovituspäivä.

 “Jom Kippur opettaa meitä sovituksen ja sovinnontarpeellisuudesta. Ei löytyne parempaa tapaa juhlistaa65-vuotista jäsenyyttä YK:ssa kuin soveltamalla näitä YK:nperusarvoja, eli tekemällä Jom Kippurista YK:n juhlapäivä”,hän tiivisti puheensa päätteeksi.

Kokous antoi kaksisivuisen julkilausuman, jolla vahvistettiinjuutalaisten itsemääräämisoikeus. Julkilausuma esitetäänYK:ssa New Yorkissa toukokuun 12. päivänä, IsraelinYK-jäsenyyden 65-vuotispäivänä.

San Remo, Italia, 27. huhtikuuta 2014 European Coalition forIsrael

Kategoriat: Politiikka