Sen jälkeen kun Israelin ja palestiinalaisten väliet rauhanneuvottelut päätyivät uuteen pohjanoteeraukseen ja saivat virallisen keskeytysilmoituksen, monista maista saapuneet valtuutetut kokoontuivat Royal-hotelliin San Remoon Italiaan. He vahvistivat juutalaisten itsemääräämisoikeuden keskeisten ympärysvaltojen ylimmän neuvoston päätöksen mukaisesti. Päätös tehtiin San Remon rauhankonferenssissa vuoden 1920 huhtikuussa.

“Juutalaisvaltion status valtiona on juhlan arvoinen”, sanoi Tomas Sandell selostaessaan kansainvälisen kokouksen motiivia. Kyseinen kokous pidettiin samassa hotellissa, jota brittien valtuuskunta käytti vuonna 1920 ja missä viralliset illalliset rauhankonferenssin aikana järjestettiin. “Lähes 1800 vuotta kestäneen vieraiden valtojen miehityksen jälkeen vahvistettiin viimein juutalaiskansan itsemääräämisoikeus vuonna 1920 San Remossa. Siitä alkoi siirtomaavallan purkamisen prosessi. Tästä syystä juutalaisvaltion status valtiona ei ole juhlanaihe vain juutalaisille, vaan kaikille itsemääräämisoikeutta ja kansallista suvereniteettia arvostaville ihmisryhmille – eritoten Syyrian, Libanonin ja Irakin arabiväestölle. Irakhan sai itselleen samat oikeudet San Remossa vuonna 1920”, Sandell totesi.

Israelin ainutlaatuista asemaa kansojen perheessä korosti Tšekin presidentin Milos Zermanin viesti, jonka esitti hänen ulkopoliittinen neuvonantajansa, suurlähettiläs ja lauantain juhlaillallisten pääpuhuja Hynek Kmoníček. Presidentti totesi tervehdyksensä välityksellä: “Ystävyyttä Israelia kohtaan voi parhaiten ilmaista YK-äänestyksissä eikä puheilla juhlaillallisilla.” Tšekin tasavalta on yksi niistä vain yhdeksästä maasta, jotka äänestivät palestiinalaisten valtioanomusta vastaan YK:ssa vuoden 2012 marraskuussa. Presidentti Zerman selosti  Tšekin tukea Israelille “yhteisten arvojen luontevana ilmauksena”, korostaen siis samalla Israelin ja lännen läheistä suhdetta.

Toinen Israelia YK:n yleiskokouksessa marraskuussa 2012 tukenut maa oli Kanada. Kanadan ulkoministeri John Baird ei itse päässyt osallistumaan, mutta hän oli lähettänyt kokoukseen julkilausuman. Hän selosti viestissään Kanadan tukeneen johdonmukaisesti vuodesta 1948 lähtien sellaista politiikkaa, jonka nojalla Israelilla on oikeus elää rauhassa ja turvassa naapureidensa kanssa.

Israelin hallitusta kokouksessa edusti pääjohtaja Yossi Kuperwasser ulkosuhteiden ja strategisten asioiden ministeriöstä sekä Israelin Italian-varasuurlähettiläs Dan Haezrachy. He vahvistivat San Remon tärkeyden juutalaisvaltion statuksen ymmärtämisen suhteen.

“Juutalaisten oikeus muodostaa uudelleen esi-isiensä kotimaa Palestiinaan vahvistettiin juuri täällä vuonna 1920. Myöhemmin sen vahvisti Kansainliiton neuvosto vuonna 1922 sekä Yhdistyneet kansakunnat jakosuunnitelmalla vuonna 1947. Siitä huolimatta palestiinalaisjohtaja Mahmud Abbas kieltäytyy yhäkin hyväksymästä juutalaisvaltiota. Sen vuoksi meidän on tarpeen palata San Remoon ja saada muistutus siitä, mitä jo on sitovasti sovittu kansainvälisen lainsäädännön puitteissa, – oikeudesta juutalaisvaltioon, Kuperwasser lausui.

San Remon varapormestari Claudia Lolli selosti Italian tuon alueen erityistä sidettä Israeliin ja juutalaisiin. Muutaman sadan kilometrin päässä San Remosta, La Spezian kaupungista lähti laiva kohti Palestiinaa matkustajinaan juutalaisia pakolaisia toisen maailmansodan jälkeen. Nykyään kaupunki tunnetaan nimellä ’ovi Sioniin’. Lolli ehdotti, että San Remo tekisi linkkinsä juutalaisvaltion statukseen tunnetummaksi, jotta kaupungista voisi tulla opinto- ja turistimatkojen kohde niille, jotka haluavat löytää uudelleen unohdukseen vaipuneita osasia juutalaisten historiasta.

Päätösseminaarissa Sandell ja Kuperwasser työstivät tärkeää kysymystä, miten säilyttää tämä unohtunut osa juutalaisten historiaa ja perintöä San Remossa. “Jokaisen juutalaislapsen on yhtä tärkeä lukea ja oppia mitä San Remossa tapahtui vuonna 1920 kuin tietää vuoden 1897 Baselin konferenssista ja shoahin murhenäytelmästä”, totesi Sandell.

“Kuuluu juutalaisten historian aurinkoisiin puoliin, että kansainvälisen yhteisön johtavat tahot lopulta vahvistivat sen historiallisen, kulttuurisen ja uskonnollisen sidoksen, joka juutalaiskansan ja Israelin maan välillä on. Se antoi oikeutuksen juutalaiskansalle muodostaa jälleen kansallinen koti tuolloiseen Palestiinaan. Oikeutus sai vahvistuksen kansainvälisen lainsäännön puitteissa”, Kuperwasser päätti puheensa.

Yksipäiväisen symposiumin aikana politiikan edustajat, diplomaatit ja taloustieteilijät loivat katsauksen juutalaisten ihmiskunnalle antamaan ainutkertaiseen panokseen. “Israel on enemmän kuin kaikki sen tekniset keksinnöt ja Nobel-palkinnon saajat; juutalaiset antoivat meille aivan uuden tavan tarkastella elämää”, selostivat kansainväliset panelistit. “Nämä samat arvot, niin kuin ne ilmaistaan Yhdistyneitten kansakuntien peruskirjassa, ovat nykypäivän kansainvälisten järjestöjen perusarvoja.”

Tri Gregory Lafitte päätti seminaarin puheella Israelista Yhdistyneissä kansakunnissa. “On tärkeää, että YK pysyy sitoutuneena siihen kansaan, joka antoi kansakunnille nämä arvot.” Hän sanoi Israelilla olevan YK:ssa monia ystäviä, jotka haluavat pitää yhteyttä juutalaisvaltioon, jotta voidaan löytää ratkaisuja jokapäiväisiin ongelmiin mm. maatalousteknologian ja yrittäjyyden kehittämisen avulla. Ja tässä oli hänen mukaansa vain kaksi Israelin tekemistä aloitteista, joista tuli YK:n päätöslauselmia.

Lafitte jatkoi todeten, että YK:n on tarpeen hyväksyä Israel kattavammin kansakuntien perheeseen. Israelin juhliessa 65-vuotista taivaltaan YK:n jäsenmaana järjestön on korkea aika myös tunnustaa juutalaiset juhlapyhät. Lafitte ehdotti uutta kulttuuridiplomatian foorumia, joka edistäisi näitä universaaleja arvoja siinä muodossa, jossa niitä ilmentää juutalainen Jom Kippur, eli suuri sovituspäivä.

“Jom Kippur opettaa meitä sovituksen ja sovinnon tarpeellisuudesta. Ei löytyne parempaa tapaa juhlistaa 65-vuotista jäsenyyttä YK:ssa kuin soveltamalla näitä YK:n perusarvoja, eli tekemällä Jom Kippurista YK:n juhlapäivä”, hän tiivisti puheensa päätteeksi.

Kokous antoi kaksisivuisen julkilausuman, jolla vahvistettiin juutalaisten itsemääräämisoikeus. Julkilausuma esitetään YK:ssa New Yorkissa toukokuun 12. päivänä, Israelin YK-jäsenyyden 65-vuotispäivänä.

San Remo, Italia, 27. huhtikuuta 2014 European Coalition for Israel

Kategoriat: Politiikka