Valikko Sulje

UNESCO HUOLISSAAN ISRAELIN TEKEMISTÄ KAIVAUKSISTA

UNESCO käsitteli muiden kohteiden ohella Jerusalemin vanhaa kaupunkia, jonka se sanoi edustavan kaikkia kolmea valtauskontoa. Samalla se kuitenkin esitti huolensa ”Israelin suorittamista uudistustöistä ja arkeologisista kaivauksista siellä”. Julkistetussa lausunnossaan se kehotti Israelia välttämään toimia, jotka vaikuttavat Temppelivuoren alkuperäisyyteen ja yhtenäisyyteen Mughrabi-portille suunnitellun uuden jalankulkuluiskan rakentamisessa. Nykyinen tilapäinen luiska on vaarassa sortua.

Lausunnossa ilmaistiin huoli Israelin suorittamista kaivauksista ja arkeologisista töistä Temppelivuorella jättäen huomiotta, että PA tekee siellä luvattomia kaivauksia ja rakennustöitä ilman, että UNESCO puuttuu niihin mitenkään. Israel ei suorita mitään kaivauksia tai arkeologisia töitä Temppelivuorella. Kuitenkin UNESCO ilmaisi huolensa olemattomista töistä, joita se pitää YK:n päätösten ja kansainvälisen lainvastaisina. (31.10.2010)