Jerusalem Post julkaisi Eli Ben Meirin laatiman vuodenvaihteen analyysin nimeltä ”Valmistautuen selkkauksiin vaalikauden aikana”.
Meir sanoo analyysinsä aluksi, että ”tällaisena sensitiivisenä aikana on viisasta olettaa vihollisen kehittävän erikoishaasteita meitä vastaan”. 

Kuten on ollut tapana jokaisen sekuläärin uuden vuoden alussa, kaikki Israelin hallituksen elimet – mukaan lukien turvallisuusjärjestöt – arvioivat tapahtumia menneen vuoden aikana ja asettavat tavoitteita uudelle, Meir toteaa. 

Tämän toteuttamiseksi Israelin tiedusteluyhteisön tulee tehdä tapahtumien yhdistelmän kattava prosessi edellisen 12 kuukauden ajalta; harkiten olevaa tilannetta kansallisen turvallisuuden kannalta, huomioiden kehityssuunnat, sekä tehdä politiikkaa ja strategiaa koskevia päätöksiä tulevaisuutta varten. 

Tämä on erityisen tärkeää tiedustelujärjestöille, koska se sallii niiden irrottautua säännöllisestä aktiivisuudestaan keskittyen sen sijaan tulevaisuuteen.
Näiden arvioiden pohjalta poliittinen taso voi tehdä päätöksiä koskien Israelin puolustusvoimia ja hallituksen aktiivisuutta, taloutta ja poliittista kenttää. 

Ben Meir toteaa, että tämä prosessi on paljon tärkeämpi ja monimutkaisempi tänä vuonna useista syistä johtuen.
IDF:n yleisesikunnan komentaja ja hänen sijaisensa vaihtuivat;
Knessetin vaalit pidetään 9. huhtikuuta;
Israelin geopoliittinen asema on edelleen kovin hauras.

Ennakkotietojen perusteella komentaja Aviv Kochavi ja hänen apulaisensa Eyal Zamir tulevat ilman epäilyksiä perehtymiskautensa aikana puuttumaan eri tiedustelu-haarojen laatimiin arvioihin ja niiden suosituksiin IDF:n valmistamiseksi eri tilanteisiin
”On selvää, että vihollisemme pyrkivät hyödyntämään tilannetta Israelin keskittyessä muodostamaan uutta hallitusta esittämällä erityisiä haasteita.
Riippumatta vaalien tuloksista turvallisuusjärjestöt tulevat suorittamaan lisäarvioita heti tulosten valmistuttua voidakseen päätellä, miten muuttunut poliittinen kartta tulee vaikuttamaan ystäviimme ja vihollisiimme maapallolla”. 

Seuraavaksi Meir esittää joukon aiheita, joita poliittinen taso niille asettaa, ja mitkä niistä tulevat suuresti vaikuttamaan Israelin turvallisuustilanteeseen lähikuukausina. 

Ensimmäinen koskee IDF:n liikuntavapautta, joka vahvistuu sotilaallisesti ja poliittisesti Assadin hallinnon alla.
Toisen on de facto keskinäinen voimatasapaino, joka on kehittynyt Gazan kaistalla, mutta jonka Hamas ja muut Iranin tukemat terrorijärjestöt tullevat haastamaan tulevien kuukausien aikana (voidakseen vaikuttaa vaalityöskentelyyn).
Kolmas on IDF:n liikkumavapaus Libanonissa huomioiden erityisesti Iranin ja Hizbullahin toimet niiden pyrkiessä sotilaallistamaan ja rakentamaan erityis-järjestelmiä Libanonissa.
Israelin tulee edelleen harkita, mitä vaikutuksia USA:n, Venäjän ja Kiinan kilpailulla tulee olemaan Israelille. Kuten on havaittu, Israelin tärkein tukija USA on sisäisten ongelmiensa ja poliittisen polarisoinnin vuoksi päättänyt vähentää rooliaan Lähi-Idän alueella. Sunnimaailman asema on sen johdosta heikentynyt, mikä on taas siirtänyt Israelin/Palestiinan välisen kriisin viimeisen suunnitelman detaljien julkistamista.

Toisaalta Venäjä on voimistanut otettaan Krimillä ja Syyriassa, ja sen suhteet Israelin kanssa ovat kärsineet toistuvista häiriöistä.
Toisaalta Israelin tulee huomioida USA:n ja Kiinan välinen kauppasota, mikä tulee vaikuttamaan niiden taloudellisiin siteisiin Lähi-Idässä ja etenkin Israelissa. 

Kuten näyttää, Ben Meir kirjoittaa, alueelliset mullistukset Lähi-Idässä ovat lopultakin vähentymässä, ja uuden alun aikakausi – maiden kuten Syyria, Irak, Egypti ja myös Jemen alkaessa rauhoittua – on potentiaalinen mahdollisuus. 

Ben Meir arvioi, ettei Israelin ja palestiinalaisten välinen kriisi tulle saamaan ratkaisuaan alkaneen vuoden aikana.
Väkivaltaisen hyökkäykset Gazan kaistalta Israeliin, joita on koettu kuukausien ajan, ovat potentiaalisesti uusiutumassa ja jopa voimistumassa. 

Israelin toivelistalla on PA/PLO:n arabien sisäisen valtataistelun pysyminen kohtuullisissa rajoissa Mahmoud Abbasin seuraajaehdokkaiden keskittyessä vahvistamaan omaa asemaansa, Egyptin valvoessa Gazan tilannetta, ja Israelin keskittyessä valvomaan Palestiinan arabeja. 

Iranin laajentumispyrkimykset eivät ole heikentyneet, ja Israelin tulee huolellisesti seurata Iranin ja sen liittolaisten toimia rajojensa takana. Iran jatkaa ohjustensa kehittämistä sekä omassa maassaan, että Hizbullahin tehtaissa Libanonissa.
Edellisten haasteiden lisäksi Israelin tulee olla erityisen tarkkaavainen cyber- hyökkäysten torjumisessa, mihin liittyy kansan informoiminen niistä. 

Eli Ben Meir katsoo kaikesta huolimatta Israelin pystyvän vastaamaan kaikkiin sitä vastaan asetettuihin haasteisiin v.2019; edellyttäen, että tilannetta analysoidaan asiallisesti, ja että tehdään tarvittavat valmistelut.
https://www.jpost.com/Israel-News/ANALYSIS-Preparing-for-upheaval-during-the-election-period-576661,

Kategoriat: Politiikka