Valikko Sulje

TAPAHTUMIA

Antikristus tulee häpäisemään Jerusalemin Temppelin, mutta Messias, joka tulee Jumalan Temppeliin, ei Antikristuksen, puhdistaa Temppelinsä kuten myös Levin pojat. Aikamme tiede pystyy DNA testien avulla toteamaan pappissukuiset juutalaiset, jotka ovat vuosisatojen ajan parhaiten pystyneet säilyttämään sukupuhtautensa.

Eläinuhrit ovat tärkeitä luonnolliselle Israelille. Ne antavat kokonaan uuden sisällön juutalaisille pyhäpäiville. Temppeli on voimakas ase taistelussa muiden uskontojen radikalisoituneita suuntauksia vastaan.

Temppeli kohottaa juutalaisten ja siihen pohjautuvien uskontojen ja moraalista perustaa, jota juutalaisuuttaa vastustavat suuntaukset pyrkivät latistamaan, latistaen samalla juutalaiseen moralikäsitykseen pohjautuvan länsimaisen sivistyksen. Juutalaiseen moraalikäsitykseen. Seremonialait tulevat vahvistamaan moraalista Mooseksen Lakia.

Profeetta Aamos todistaa, että Temppelin rakentaminen ja siihen kuuluvat uhritoimitukset, tulee aktivoimaan juutalaisia kaikkialla maailmassa ennen näkemättömällä tavalla. Myös juutalaiseen arvomaailmaan ja korkeaan moraaliin perustuvat uskonnot tulevat uudistumaan ja heidän edustajansa tulevat tungeksimaan Israeliin yhdessä juutalaisten kanssa. Israelin maassa on tarpeeksi tilaa myös siellä asuville kansanryhmille, jos he hyväksyvät Israelin olemassaolon juutalaisena valtiona ja vannovat Israelin Jumalan nimeen. (Aam.9:11-15, Jes. 66:18-21)

Sanhedrin haluaa määritellä raamatulliset pituusmitat (kyynärä, cubic), joilla voitaisiin määritellä Temppelin koko ja alttarin paikka. Toinen tärkeä tehtävä on ylipapin nimeäminen. Keskustelua on käyty myös kuninkuuden palauttamisesta Israeliin. Keskustelu tulee varmasti kiihtymään, jos löydetään henkilö, jolla on suora veriyhteys Daavidiin. Moderni Sanhedrin kokous pidettiin Tiberiassa lokakuussa 2004.

Israelin vapauttaessa Itä Jerusalemin ja Temppelivuoren vuonna 07.06.1967, sillä olisi ollut kultainen tilaisuus järjestää kaupungin itäisten osien ja Temppelivuoren tilanne mielensä mukaan. Usein opetetaan että pakanain aika olisi päättynyt vuonna 1967.  Se kuitenkin jatkuu siihen saakka, kunnes Jerusalemin Temppeli rakennetaan ja Temppelipalvelukset aloitetaan.

Muslimit valloittivat Jerusalemin Omarin johdolla v. 638. Muslimit rakensivat Temppelivuorelle al-Aksa moskeijan ja myöhemmin Kalliomoskeijan.

Keisari Hadrianus täydensi tuhoa Bar Kochba kapinan jälkeen (132-135) tasoittamalla Temppelialueen ja rakennuttamalla sinne Juppiterin temppelin. Keisari Konstantin Suuri hävitti Juppiterin temppelin ja rakensi sen tilalle pienen puurakenteisen kirkon 300-luvulla.

Roomalaiset Tituksen johdolla tuhosivat Herodeksen Temppelin 5.8. v. 70. Roomalaiset legioonat tuhosivat temppelin ja koko Jerusalemin perusteellisesti kukistaessaan juutalaiskapinan. Ainoa, mitä temppelistä jäi jäljelle, oli eräs muuri. Siitä tuli Itkumuuri, juutalaisten pyhin paikka maailmassa. Siellä juutalaiset rukoilevat ja työntävät rukouksiaan myös lapuille kirjoitettuina muurin kivien väliin. 

Israelin komeutta rakastava kuningas Herodes Suuri häpesi kiireellä ja huonosti rakennettua Temppeliä, ja hän rakensi sen kokonaan uudelleen suurentaen sitä jonkin verran. Temppelialuetta laajennettiin lähes kaksinkertaiseksi. Temppeli vihittiin v. 18 eaa, mutta sitä rakennettiin vuosikymmeniä, ja se valmistui vain muutamia vuosia ennen sen tuhoamista. Herodeksen Temppeli rakennettiin kreikkalaiseen tyyliin, ja Temppelikokonaisuus oli aikansa komeimpia luomuksia. 

Kuningas Herodes rakennutti kolmannen temppelin. Rakentaminen alkoi vuonna 19 eaa. ja se kesti 1½ vuotta. Viimeistelytyöt kestivät kuitenkin pitkään ja temppeli oli täysin valmis vasta muutama vuosi ennen tuhoaan. 

Jerusalemin (Serubbaabelin) Temppeli rakennettiin uudelleen, ja se vihittiin v. 516 eaa. Toinen temppeli rakennettiin vuodesta 520 eaa alkaen. Se oli hyvin vaatimaton verrattuna Salomonin temppeliin.

Salomonin Temppeli hävitettiin vuonna 586 eaa Babylonian sotajoukkojen hyökättyä. 

Kuningas Salomo (972-932 eaa) rakensi Jerusalemin Temppelin, ja se vihittiin v. 960 eaa Juutalaisen tulkinnan mukaan kuningas David sai Temppelin rakennussuunnitelmat, sen muodon ja piirustukset, suullisena perintönä Moosekselta, joka puolestaan sai ne Siinailla samalla aikaan kuin Toran ja muut ilmoitukset. Nämä suunnitelmat David antoi pojalleen Salomolle.

Israelin kuningas David (1012-972 eaa) halusi rakentaa Jerusalemin Temppelin, mutta häntä ei kelpuutettu siihen, koska ”hänellä oli verta käsissään”. Hän kuitenkin valmisteli rakentamista. 

Juutalaiset saivat käskyn uhritoimituksista Siinain erämaassa, ja he suorittivat uhripalveluja 500 vuoden ajan ennen Temppelin rakentamista tilapäisissä suojissa. Temppelin rakentamisen jälkeen uhritoimitukset suoritettiin yksinomaan Temppelialueella. Uhritoimituksia jatkettiin keskeytyksettä vuoteen 70 asti, jolloin temppeli hävitettiin.

Kun Temppeli hävitettiin vuonna 70, uhritoimitukset loppuivat, eikä niitä ole suoritettu sen jälkeen. Papisto menetti tehtävänsä, synagogapalveluksissa heille uskotaan seurakunnan papillinen siunaus, mutta muuten juutalaisuus on ollut oppineiden juutalaisten, maallikkorabbien, hoidossa.

Juutalaiset saivat käskyn uhritoimituksista Siinain erämaassa, ja he suorittivat uhripalveluja 500 vuoden ajan ennen Temppelin rakentamista tilapäisissä suojissa. Temppelin rakentamisen jälkeen uhritoimitukset suoritettiin yksinomaan Temppelialueella.

Ilmestysmaja oli siirrettävä pyhäkköteltta, jonka Mooses rakennutti. Maja oli juutalaisen uskonnon keskeisin palvontapaikka kun juutalaiset pakenivat Egyptistä. Ilmestysmajan osat siirtyivät osaksi kuningas Salomon rakennuttamaa Temppeliä. (2 Moos. 25:8) 

Juutalainen kirjailija Bialik kuvaa Temppelin hävitystä näin: 

”Temppelivuori savusi vielä. Tuhkakasoja, kuonaröykkiöitä, savuavia kekäleitä kasoittain kaikkialla, hehkuvat hiilet romahtivat kasaan hehkuen kuin punainen pahka ja hyasintti aamun hiljaisuudessa”.

”Enkelit tiesivät, mitä Jumala oli tehnyt heille, ja he olivat shokissa. He vapisivat yhdessä aamun tähtien kanssa peittäen kasvonsa siivillään, sillä he pelkäsivät katsoa surua Jumalan kasvoilla. Heidän laulunsa oli tänä aamuna hiljainen valitus, vaimealla, pienellä äänellä. Ääneti he kääntyivät pois ja itkivät, kukin enkeli yksinään, ja koko maailma itki heidän kanssaan äänettömästi”.

SINGER kirjoittaa, että 

Israelissa on ryhmiä ja liikkeitä, jotka pyrkivät vakuuttamaan Israelin siteitä Jerusalemiin ja Temppelivuoreen, kuten ”Organisaatio Ihmisoikeuksista Temppelivuorella”, tai ”Organisaatio Temppelin uudelleen rakentamiseksi”, joista edellinen järjestää käyntejä Vuorella ja vaatii oikeutta rukoilla siellä, marsseja muurien ulkopuolella, pitää jatkuvia tilaisuuksia tietoisuuden levittämiseksi ja muuta; jälkimmäinen lähetti kirjelmän pääministerille, jossa häntä vaaditaan lisäämään Temppelivuori Israelin kansalliseen perinnelistaan, sekä vaaditaan poliisia muuttamaan kielteistä ja valikoivaa suhtautumistaan uskonnollisia tunteitaan osoittavia kohtaan, joka koskee kaikkia muita paitsi muslimeja. 

ARTIKKELISSA viitataan myös Temppeli-instituutin aktiiviseen toimintaan valmistamalla Temppeli-palveluksissa vaadittavia välineitä sekä pitämällä kursseja, kuten pessahin aikaan pidetty symposium nimellä ”Modernin teknologian yhdistäminen Pyhään Temppeliin”, jossa keskusteltiin mahdollisuudesta, että palvojat voisivat suuren digitaalisen kuvaruudun avulla seurata ylipapin toimintaa tai atk-tekniikan välittämiä uhritoimituksia, yksityisiä tai julkisia. Lisäksi keskusteltiin, voidaanko erikoisesti suojeltuja halachin mukaan puhtaita busseja käyttää kuljettamaan pessah-pyhiinvaeltajia ja heidän uhrilahjojaan (pashal-offerings). 14.4.2010  www.israelnationalnews.com 

ARKEOLOGI PROFESSORI Joseph Patrich kertoo tutkimuksiinsa perustuen pystyvänsä todistettavasti osoittamaan, missä Salomon Temppeli sijaitsi. Patrich kertoo JPostin Etgar Lefkovitsin laatimassa artikkelissa, että Temppeli sijaitsi kaakkoon siitä, missä sen perinteisesti uskottiin sijainneen. Se oli sijoitettu lievästi (n. 15 astetta) diagonaalisesti alueen ulkomuureihin nähden siten, että sen etupihat olivat Temppelin kaakkoispuolella, jonne myös Temppelin pääsisäänkäynti oli sijoitettu. Temppelin kaikkein pyhin oli siten Kalliomoskeijasta kaakkoon, ei Abrahamin aikoman Isakin uhrauksen paikalla, jonka päällä Kalliomoskeija sijaitsee, kertoo professori Patrich. Hän perustaa tutkimuksensa insinööri Sir Charles Wilsonin suorittamiin tutkimuksiin ja tietoihin laajasta, ulkomitoiltaan 4.5 x 54 m kokoisesta, vesisäiliöstä, jonka vettä papit käyttivät puhdistautumiseensa ennen uhritoimituksiensa aloittamista Temppelialueella, sekä Mishnan kuvauksiin pappien päivärutiinista. Vesi nostettiin säiliöstä suureen vaskimereen (1.Kn.7:23-26; 2.Ak.4:1-5) vesipyörää käyttäen. Puhdistauduttuaan papit nousivat ramppia pitkin läheiselle uhrialttarille. (JP 08.02.07 E Lefkovits)