Valikko Sulje

Kaiken kohdalleen asettaminen

Kirjoittanut: Keijo Lindeman 

Tässä kirjoituksessa emme tarkastele uskonelämän perusasioita, kuten uskoon tuloa, uudestisyntymistä, kastetta, Pyhän Hengen sinettiä ja täyteyttä jne. Keskitymme kohdalleen asettamiseen eli ennalleen asettamiseen. Käytämme Vapahtajastamme alkuperäistä heprealaista nimeä Jeshua, joka tarkoittaa Pelastaja, Vapahtaja. Heprealaisilla nimillä on yleensä merkitys, joka kuvaa nimen kantajan tehtävää. Messiaan nimi Jeshua kuvaa Hänen tehtäväänsä Vapahtajana ja syntien sovittajana (Mat.1:21). Jeshua oli ja on juutalainen, juutalaisten Kuningas ja on suositeltavaa käyttää Hänestä alkuperäistä heprealaista nimeä Jeshua (Luuk.1:32-33; Heb.7:14; Ilm.5:5; 22:16). Tietenkin on niin, että Jumala kuulee meitä suomalaisia myös nimellä Jeesus. Tarkastellaanpa sitten itse ennalleenaset-tamista, josta Raamattu puhuu melko paljon. 

Tikun Olam – maailman korjaaminen 

Heprealaisessa ajattelussa on vanhastaan ollut käsite Tikun Olam = maailman korjaaminen. Se tarkoittaa sitä, että maailma ei ole kunnossa. Se on synnin tähden langennut ja turmeltunut ja tarvitsee korjaamista, kohdalleen eli ennalleen asettamista, Jumalan tahdon mukaiseen hyvään tilaan. Tämä kaikkien rabbien tuntema käsite Tikun Olam, esiintyy mm. Mishnassa. Myös raamatussa esiintyy maailman turmeltuminen ja korjaaminen, kohdalleen asettaminen, ennalleenasettaminen. Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 8. luvussa näin. 

”Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle ei omasta tahdostaan, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksiottamista, meidän ruumiimme lunastusta” (Room.8:17-23). 

Apostoli Paavali puhuu siitä, kuinka luomakunta huokailee turmeluksen orjuudessa ja odottaa vapautusta. Myös uskovat huokailevat sisimmässään odottaen vapautusta, ruumiin lunastusta ylösnousemuksessa. Tämä tapahtuu Messiaan tulemuksessa, jolloin uskovat saavat uuden kirkastetun ylösnousemusruumiin ja tässä maailmassa koetut kärsimykset unohtuvat sen kirkkauden rinnalla (Fil.3:20-21; 1.Joh.3:1-2). Myös luomakunta vapautetaan synnin tähden tapahtuneesta turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen, paratiisitilaan. Kohdalleen asettaminen – Tikun Olam – maailman korjaaminen liittyy siis Messiaan tulemuksen ja uskovien ylösnousemuksen aikoihin Paavalin tekstissä. Myös apostoli Pietari puhuu kohdalleenasettamisesta eli ennalleenasettamisesta. 

Ennalleenasettaminen ja Messiaan tulemus 

”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltämäärätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan piti (kreik. UT: pitää) omistaman hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettainsa suun kautta”(Ap.t.3:19-21). 

Luemme vielä saman tekstin Raamattu kansalle version mukaan, joka vastaa hyvin alkutekstiä. ”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois ja että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi teille ennalta määrätyn Voidellun, Jeesuksen. Taivaan oli määrä ottaa hänet luokseen niihin aikoihin asti, jolloin kaikki asetetaan kohdalleen. Tästä Jumala on puhunut ikiajoista asti pyhien profeettojensa suulla” (Ap.t.3:19-21; RK). 

Heprealaisessa Uudessa Testamentissa em. kohdalleen asettamisen kohta kuuluu näin: ”ad jemei shuv kol ha’dvarim le’tikunam”. ”Päiviin asti, jolloin kaikki asiat palautetaan korjaukseensa”. 

Kreikkalaisessa uudessa testamentissa vastaavasti termi on: ”apokatastis” = entistäminen, ennallistaminen. Toinen kreikkkalaisen alkutekstin termi on: ”apokathistemi” = entistää, asettaa ennalleen. Se esiintyy Ap.t.1:6, koskien Israelin kuningaskunnan ennalleenasettamista. Kohdalleen asettaminen tarkoittaa siis kaikkien asioiden, koko maailman korjaamista, entistämistä, ennalleen asettamista, Jumalan tahdon mukaiseen hyvään tilaan. 

Tämä tarkoittaa sitä, että Messias palasi ristin sovitustyönsä jälkeen takaisin taivaaseen ja nyt taivas pidättääJeshuaMessiaaneliJeesuksen Kristuksen luonaan niin kauan, kunnes kaikki asiat asetetaan maailmassa kohdalleen eli ennalleen Messiaan paluuta varten. Messiaan paluu ei siis voi tapahtua, ennen kuin ennalleenasettamisen prosessi tapahtuu maailmassa. Tämä ennalleenasettaminen koskee monia asioita, mm. seurakunnan ennalleenasettamista ensimmäisen vuosisadan apostolisen alkuseurakunnan mallin mukaisesti. 

Ensimmäisen vuosisadan apostolinen alkuseurakunta Jerusalemissa ja Lähi-Idän alueella on se oikea raamatullinen malli, joka meille annetaan uudessa testamentissa. Alkuseurakunta noudatti Vapahtajan ja apostolien opetusta ja käytäntöä raamatun kirjoitusten mukaisesti. Toisella, kolmannella ja neljännellä vuosisadalla nouseva Rooman kirkko irtautui korvausteologian ja antisemitismin takia juutalaisista juuristaan ja samalla irtautui monilta osin raamatun totuudesta ja sisällytti kristinuskoon paljon pakanuuden ja varsinkin Baabelin eli Babylonin mysteeriuskonnon piirteitä. On kuitenkin huomattava, että katolisenkin kirkon piirissä, kuten muissakin kirkkokunnissa, on vilpittömiä uskovia, jota vaeltavat saamansa opetuksen mukaan. 

Jumala on armossaan antanut uskonpuhdistuksen ja ennalleenasettamisen prosessin jo puhdistaa jossain määrin Jumalan seurakuntaa siitä hengellisestä pimeydestä, jossa se on ollut monia vuosisatoja, alkuseurakuntaa seuranneen turmeltuneisuuden ja luopumuksen aikana. Tämä herätyksen, uskonpuhdistuksen ja ennalleenasettamisen prosessi on nostanut monia raamatun totuuksia esiin hengellisen pimeyden yöstä. Otamme muutamia esimerkkejä. Esim. Lutherin kautta olemme saaneet vanhurskauttamisen armosta, uskon kautta Jeshuaan. Ei enää tarvitse pyrkiä saamaan pelastusta hyvillä teoilla tai katolisen kirkon anekaupalla. Luther myös korosti voimakkaasti raamatun arvovaltaa. Wesleyn päivinä muodostunut Metodistikirkko toi esiin raamatullisen pyhityselämän. Baptistiliike on tuonut esille raamattuun perustuvan uskovien vesikasteen. Adventtikirkko on painottanut sapattia, alkuperäistä lepopäivää. William Boothin päivinä syntynyt Pelastusarmeija on korostanut kristillistälaupeudentyötäjaköyhienavustamista.LosAngelesissa 1900-luvun alussa syntynyt helluntailiike on tuonut esille Pyhän Hengen kasteen ja armolahjojen toiminnan. 

Meidän tulee siunata kaikkea sitä hyvää ja raamatullista, mitä olemme saaneet Jumalalta ennalleenasettamisen prosessissa eri kirkkokuntien ja herätysliikkeiden kautta. On kuitenkin vielä monia asioita, joissa ennalleenasettamisen prosessi on kesken ja Israelin Pyhän avulla ennalleenasettaminen menee loppuun asti Messiaan tulemuksen päivinä. Jumala vie päätökseen ennalleenasettamisen mm. Israelin, seurakunnan, ajanlaskun ja kalenterin, lepopäivän, Herran juhlien, Tooran (opetus, ohjeet, oppi, laki), maapallon ja luomakunnan ja ihmisen kohdalla. Herran tahto on, että kaikki uskovat eri piireistä ja myös piirien ulkopuolelta tulisivat mukaan ennalleenasettamisen prosessiin lopun ajassa. Seurakunnan kohdalle se merkitsee paluuta koko Raamatun totuuteen, uskomme israelilaisille juurille ja apostolisen alkuseurakunnan malliin, opetukseen ja käytäntöön, josta on kirjoitettu Uudessa Testamentissa ja vallankin Apostolien Teoissa ja Kirjeissä. 

Mitä ennalleenasettaminen ei tarkoita 

Tässä yhteydessä on syytä käsitellä myös sitä, mitä ennalleenasettaminen ei tarkoita. Seurakunnan ennalleenasettaminen ja paluu uskomme israelilaisille juurille ei tarkoita gnostilaista harhaoppia, jonka mukaan paholainenkin lopulta pääsee helvetistä taivaaseen. Helvetti on saatanan ja hänen joukkojensa lopullinen ja ikuinen paikka (Mat.25:41; Ilm.20:10). Ennalleenasettaminen ei tarkoita paluuta Tooran (lain) orjuuteen. Uudessa liitossa olemme armon alla, ei Tooran (lain) alla ja ennalleenasettaminen tapahtuu uuden liiton armon ja totuuden pohjalta (Room.6:1415). Ennalleenasettaminen ei tarkoita rabbinistiseen judaismiin tai juutalaisuuteen kääntymistä, vaan paluuta koko raamatun totuuteen ja apostolisen alkuseurakunnan opetukseen ja käytäntöön uuden testamentin ja koko Raamatun kirjoitusten mukaisesti. Ennalleenasettaminen ei tarkoita uuden kirkkokunnan perustamista, vaan kyseessä on sydänten asenteiden muutos ojentautuaraamatunkirjoitusten mukaan, apostolisen alkuseurakunnan opetukseen ja käytäntöön, uskomme juurille. Tämä koskee kaikkia Jeshuaan uskovia kaikkialla. 

Ennalleenasettaminen ja herätys 

On syytä tarkastella myös ennalleenasettamisen ja herätyksen suhdetta. Ensinnäkin on todettava, että vaikka sanaa herätys käytetään hyvin runsaasti, sitä sanaa ei ole raamatussa. Herätyksellä käsitetään yleensä Jumalan Pyhän Hengen aikaansaamaa uskovien ja uskosta osattomien heräämistä, jolloin uskovat uudistuvat ja alkavat noudattaa Jumalan sanaa. Silloin myös uskosta osattomat tulevat synnintuntoon, tekevät parannusta ja ihmisiä tulee uskolle kuuliaiseksi. Otamme tästä esimerkin Israelin kansan elämässä vanhan liiton päivinä. 

Kun Israelin kansa joutui luopumukseen, he lakkasivat tottelemasta Jumalan sanaa ja Herran käskyjä. Sapattia lakattiin viettämästä, Herran juhlat jäivät unohduksiin, rikottiin Jumalan käskyjä, unohdettiin Israelin Pyhä, palveltiin epäjumalia ja kansan moraali romahti. Jumala joutui silloin kurittamaan omaisuuskansaansa Israelia monin tavoin, mm. nälänhädällä, rutolla, vihollisten hyökkäyksillä ja lopulta jopa maasta karkotuksella. Kurituksen kautta Herra veti kansaansa takaisin yhteyteensä, noudattamaan Herran sanaa ja käskyjä. Kun kansa teki parannusta ja uudistui, alettiin myös viettää sapattia ja Herran juhlia sekä noudattaa Herran käskyjä. Silloin oli kansan hengellisen heräämisen, herätyksen ja ennalleenasettamisen aika Israelin keskuudessa. Tästä on esimerkkinä Nehemian aika, kun kansa palasi Baabelin vankeudesta jälleenrakentamaan Jerusalemin muureja. 

”Seuraavana päivänä kokoontuivat kaiken kansan perhekuntapäämiehet, papit ja leeviläiset Esran, kirjanoppineen, tykö painamaan lain sanoja mieleensä. Niin he huomasivat lakiin kirjoitetun, että Herra oli Mooseksen kautta käskenyt israelilaisia asumaan lehtimajoissa juhlan aikana seitse-männessä kuussa, ja että kaikissa heidän kaupungeissaan ja Jerusalemissa oli julistettava ja kuulu-tettava näin:’Menkää vuorille ja tuokaa öljypuun lehviä tai metsäöljypuun lehviä sekä myrtin, palmupuun ja muiden tuuheiden puiden lehviä, ja tehkää lehtimajoja, niinkuin on säädetty’. Ja kansa meni ja toi niitä ja teki itselleen lehtimajoja kukin katollensa ja pihoihinsa ja Jumalan temppelin esipihoihin sekä Vesiportin aukealle ja Efraimin portin aukealle. Ja koko seurakunta, kaikki vankeudesta palanneet, tekivät lehtimajoja ja asuivat lehtimajoissa. Sillä aina Joosuan, Nuunin pojan, ajoista siihen päivään saakka eivät israelilaiset olleet niin tehneet. Ja vallitsi hyvin suuri ilo. Ja Jumalan lain kirjaa (Tooraa) luettiin joka päivä, ensimmäisestä päivästä viimeiseen saakka. Ja he viettivät juhlaa seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin juhlakokous säädetyllä tavalla” (Neh.8:13-18). 

Nehemian ajan esimerkki osoittaa Israelin kansan vaiheissa, kuinka kansan parannukseen, uudistukseen ja herätykseen liittyi myös ennalleenasettaminen. Kansa alkoi noudattaa Tooraa (opetus, oppi, ohjeet, laki) ja Herran käskyjä, sapattia ja juhlia vietettiin sekä palattiin luopumuksesta Israelin Jumalan yhteyteen. 

Samoin on ollut myös kristillisessä maailmassa. Kun Jumala on antanut herätyksen aikoja, jotka synnyttivät kirkkokuntia ja herätysliikkeitä, samalla on tapahtunut myös ennalleenasettamisen prosessia ja raamatun totuuksia on tullut esille luopumuksen ja hengellisen pimeyden yöstä. 

Lopun ajassa, Messiaan tulemuksen aattohetkissä, tulee valtava Pyhän Hengen vuodatus, uskomattoman voimakas herätys, tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu, uskovat uudistuvat ja ihmisiä tulee paljon uskoon. Tämä armotalouskauden viimeinen maailmanlaajuinen herätys vie myös ennalleenaset-tamisen prosessin loppuun asti. Herran seurakunta asetetaan ennalleen alkuseurakunnan ajan ykseyteen, pyhyyteen ja sanan kuuliaisuuteen. Alkuseurakunnan opetus ja käytäntö tulevat lopun ajan apostolisen seurakunnan käytännöksi. Keskeisenä ennalleenasettamisessa on Israel, sillä ilman Israelia ennalleeasettaminen on kuin söisi kanakeittoa ilman kanaa. Muodostuu uskovien yhteys Israelin messiaanisten uskovien ja muiden kansojen messiaanisten uskovien välille (Room.3:1-4; Efes.2:11-22). Myös kaikki muut ennalleenasettamisen alueet toteutuvat. 

Lopun ajan luopumus ja ennalleenasettaminen 

”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsillä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi” (2.Tes.2:1-3). 

Tarkastelemme vielä lopun ajan kaksijakoista hengellistä kehitystä. Toisaalta raamattu puhuu luopumuksesta ja toisaalta herätyksestä ja ennalleenasettamisesta. Paavalin toisen Tessalonikalaiskirjeen 2. luvusta ja Matteuksen evankeliumin luvuista 24 ja 25 käy ilmi, että kristikunta joutuu suurelta osin uneliaisuuden, luopumuksen ja laittomuuden tilaan juuri ennen Messiaan paluuta ja uskovien kokoontumista Herran luo ylösotossa eli ylösnousemuksessa (1.Tes.4:13-18; Mat.24:2931). 

Usko Jumalaan vähenee, monien uskovien rakkaus kylmenee, luovutaan Jumalan sanasta ja käskyistä, raamatun arvovalta poljetaan jalkoihin ja harvat ihmiset tutkivat Jumalan sanaa ja noudattavat sitä. Messiaan tulemuksen läheisyydessä Nooan ajan turmeltuneisuus ja väkivalta täyttää maailman sekä Lootin päivien Sodoman synnit turmelevat ihmiskuntaa ja myös luopumuksessa elävää kristikuntaa (Luuk.17:24-30). Jumalan sanan lamppu sammuu lopun ajan suuressa Babylonissa, luopuneessa kristikunnassa (Ilm.17; 18:1-4,23).Raamatuntotuuteen pitäytyviä uskovia halveksitaan, vastustetaan ja jopa vainotaan. Olemme tulleet tähän aikaan. Toisaalta tapahtuu lopun ajan herätys ja ennalleenasettaminen, kuten Jeshua ilmoitti tulemuksensa merkkinä Matteuksen luvussa 24. 

”Sano meille: milloin se tapahtuu. Mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki?…Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. Tämä valtakunnan (hepr. UT: kuningaskunnan) evankeliumi julistetaan koko maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Mat.24:3, 13-14; RK). 

”Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan (hepr. UT: kuningaskunnan) evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli. Ja maine hänestä levisi koko Syyriaan, ja hänen luoksensa tuotiin kaikki sairastavaiset, monenlaisten tautien ja vaivojen rasittamat, riivatut, kuunvaihetautiset ja halvatut; ja hän paransi heidät. Ja häntä seurasi suuri kansan paljous Galileasta ja Dekapolista ja Jerusalemista ja Juudeasta ja Jordanin tuolta puolen” (Mat.4:23-25). 

Evankeliumit kertovat, kuinka Jeshua julisti valtakunnan (kuningaskunnan) evankeliumia noin 2000 vuotta sitten, yhdelle kansalle, juutalaiselle kansalle. Sairaat paranivat, riivatut vapautuivat, jopa kuolleita herätettiin ja suuri kansan paljous oli kuulemassa Jeshuan sanomaa sen ajan herätyksessä. 

Jeshuan julistama kuningaskunnan evankeliumi on esikuva lopun ajan kuningaskunnan evankeliumille ja herätykselle, Messiaan tulemuksen ja armotalouskauden lopun läheisyydessä. 

Tulemuksensa ja lopun ajan merkkeinä Jeshua mainitsi mm. eksytyksen, maanjäristykset, nälänhädän, kulkutaudit (ruton), kapinat, sotauutiset, sodat, kansa kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, uskovien vainon, luopumuksen ja ahdistuksen ajan. 

Tätä kaikkea on jo ympärillämme maailmassa. Sota ja sotauutiset ovat jokapäiväisiä, erityisesti Välimeren eli Suuren meren alueella ja Eufrat-virran alueella, kuten Raamattu on ennustanut (Dan.7; Ilm.9:12-21).SamallaJeshuamainitsee tulemuksensa merkkinä myös valtakunnan (kuningaskunnan) evankeliumin julistamisen kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. 

Lopun ajassa, Messiaan tulemuksen aattohetkissä, julistetaan kuningaskunnan evankeliumia, Israelin ohella myös kaikille kansoille, ihmeiden ja tunnustekojen seuratessa julistusta. Tämä lopun ajan lyhyt ja voimakas kuningaskunnan evankeliumin herätys ja siihen liittyvä seurakunnan ennalleenasettaminen, päättyy Messiaan tulemukseen ja seurakunnan ylösottoon ahdistavan ajan keskellä (Dan.12:1-3). Silloin on tämän armotalouskauden loppu.

Näin lopun ajassa toteutuu rinnakkain luopumus sekä ennalleenasettaminen ja viimeinen herätys. Tämän armotalouskauden loppusuoralla on vain kaksi joukkoa hengellisessä mielessä, Ilmestyskirjan suuri Babylonin portto ja toisaalta ennalleenasetettu lopun ajan apostolinen seurakunta (Ilm.18:1-4). 

Jumalan tahto on, että olisimme mukana lopun ajan ennalleenasetetussa seurakunnassa ja myös lopun ajan herätyksessä ja ennalleenasettamisen edistämisessä Elian Hengen voimalla ja saisimme kokea ylösnousemuksen Messiaan tulemuksessa (Mal.4:5-6; 1.Tes.4:13-18). 

close

Pidetään yhteyttä!

Haluamme pitää sinut ajantasalla viimeisistä uutisistamme ja artikkeleista kotisivullamme shalom.fi! 😎

Emme lähetä roskapostia tai spämmää.